Förbigå menyn

TaiKon akademin -Specialstudier i konst

Studerar du konst på din fritid? Vet du om att du kan få dina konststudier tillgodoräknade som en del av dina studier på Vasa Yrkesinstitut eller i gymnasierna i Vasa och Korsholm? TaiKon-akademin är en samarbetsform mellan den grundläggande konstundervisningen i TaiKon, Kuula-institutet och Korsholms musikinstitutet och läroanstalterna på andra stadiet i Vasa och Korsholm.

Den som studerar konstämnen på sin fritid kan på detta sätt under sin studietid på andra stadiet få dessa kurser godkända som andrastadiekurser- t.o.m. 14 kurser!

TaiKon-akademin samarbetar med Vaasan lyseon lukio, Vasa Gymnasium, Vasa övningsskolas gymnasium, Vasa Stads yrkesutbildning Vamia och Korsholms gymnasium.

Laihian lukio, Kyrönmaan lukio och Yrkesakademin i Österbotten besluter själv om godkännandet av studier.

Blev du intresserad?

Gör så här:

 • Tala med din studiehandledare
 • Tag kontakt med
  • TaiKons biträdande rektor (bildkonst, slöjd, teaterkonst och nutidsdans)
  • Kuula-institutets rektor (musik och klassisk balett)
  • Korsholms musikinstitutets rektor (musik)
 • Gör upp en studieplan för konststudier. Planen görs på en skild blankett.
 • Följ din studieplan och be om underskrift på blanketten av din konstlärare vid läsårets slut.
 • Lämna in din studieplan vid läsårets slut till TaiKons biträdande rektor, Kuula-institutets rektor eller Korsholms musikinstitutets rektor. Hen vidarebefordrar information om avlagda kurser till skolans studiehandledare
 • Under andra stadiets sista studieår lämnas studieplanen till TaiKons biträdande rektor, Kuula-institutets rektor eller Korsholms musikinstitutets rektor i god tid inom april månad. Planen undertecknas och vidarebefordras till din skola före utgången av april.

Konststudierna är ett bra komplement till din kunskapsbas och ger kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta i framtida studier och många yrken.

 

Ta kontakt