Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

TaiKon akademin -Specialstudier i konst

Studerar du konst på din fritid? Vet du om att du kan få dina konststudier tillgodoräknade som en del av dina studier på Vasa Yrkesinstitut eller i gymnasierna i Vasa? TaiKon-akademin är en samarbetsform mellan den grundläggande konstundervisningen i Kuula-institutet och TaiKon och läroanstalterna på andra stadiet i Vasa.

Den som studerar konstämnen på sin fritid kan på detta sätt under sin studietid på andra stadiet få dessa kurser godkända som andrastadiekurser- t.o.m. 14 kurser!

TaiKon-akademin samarbetar med Vaasan lyseon lukio, Vasa Gymnasium, Vasa övningsskolas gymnasium och Vasa Stads yrkesutbildning Vamia.

Laihian lukio, Kyrönmaan lukio, Yrkesakademin i Österbotten och Korsholms gymnasium besluter själv om godkännadet av studier.

Blev du intresserad?

Gör så här:

  • Tala med din studiehandledare
  • Tag kontakt med TaiKons ledande lärare (bildkonst, hantverk, teaterkonst och nutidsdans) / Kuula-institutets rektor (musik och klassisk balett) och gör upp en studieplan för TaiKons studier. Planen görs på en skild blankett
  • Följ din studieplan och be om underskrift på blanketten av din konstlärare vid läsårets slut
  • Lämna in din studieplan vid läsårets slut till TaiKons ledande lärare / Kuula-institutets rektor. Hen vidarebefordrar information om avlagda kurser till skolans studiehandledare
  • Under andra stadiets sista studieår lämnas studieplanen till TaiKons ledande lärare / Kuula-institutets rektor i god tid inom april månad. Planen undertecknas och vidarebefordras till din skola före utgången av april

Konststudierna är ett bra komplement till din kunskapsbas och ger kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta i många yrken.

 

Ta kontakt