Kuula-institutet erbjuder undervisning enligt den grundläggande konstundervisningens fördjupade lärokurs. Vi har förbundit oss att följa nationella läroplaner och verksamhetsmodeller. Den finansiering som vi erhåller förutsätter att undervisningen framskrider från nivå till nivå och att eleverna under studiernas gång avlägger de instrument-, musikens grunder- (”teori”) och samspelsstudier som siktar mot avgångsbetyg.