Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Varhaiskasvatuksen alkaessa

Varhaiskasvatuksen aloittaminen on uusi tilanne niin lapselle kuin vanhemmillekin.

Varhaiskasvatuspaikkaan tutustumiseen kannattaa varata aikaa, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin niin lapsen, perheen kuin hoitopaikankin kannalta. Samalla perheet ja henkilökunta oppivat tuntemaan toisensa.

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Saatte päätöksen varhaiskasvatuspaikasta kotiin postitettuna. Sen jälkeen voitte ottaa yhteyttä suoraan lapsenne saamaan varhaiskasvatuspaikkaan ja sopia tutustumiskäynnistä.

Tutustumisen tarve on yksilöllistä, ja on tärkeää, että lapsi saa rauhassa yhdessä vanhempiensa kanssa totutella uuteen ympäristöön. Tutustumiskäynnit vanhempien kanssa tapahtuvat ennen varsinaisen varhaiskasvatuksen alkamista.

Lapsi voi jäädä varhaiskasvatuspaikkaan ilman vanhempiaan alkaen siitä päivämäärästä, joka on kirjattu kotiin tulleeseen varhaiskasvatuspäätökseen (päivämäärä on sama, jonka vanhemmat ovat kirjanneet hakemukseen hakiessaan paikkaa). Tämä on hyvä huomioida jo varhaiskasvatuspaikkaa hakiessa, kun suunnitellaan lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta ja vanhempien työhön paluuta.

Palvelusopimus

Vanhemmat laativat päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa kirjallisen palvelusopimuksen ennen varsinaisen varhaiskasvatuksen alkamista.

Palvelusopimukseen kirjataan:

  • Lapsen varhaiskasvatuspaikka yhteystietoineen
  • Huoltajien yhteystiedot
  • Palveluntarve (tuntia kuukaudessa) sekä päivittäinen varhaiskasvatusaika
  • Kuka lapsen tuo ja hakee varhaiskasvatuksesta
  • Lapsen mahdolliset sairaudet tai lääkkeet
  • Lupa-asiat (esim. valo- ja videokuvaus, retket, uskonnolliset tilaisuudet)
  • Muut mahdolliset tarvittavat sopimukset

Palvelusopimus on voimassa vähintään viisi kuukautta. Palveluntarvetta voi muuttaa aikaisemmin kuin viiden kuukauden kuluttua vain, jos huoltajien työtilanteessa tapahtuu muutoksia.

Lapsen ja perheen edun mukaista on, että huoltajien loma-ajat ja vapaapäivät ovat myös lapsen vapaa-aikoja.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja laskutuksesta