Förbigå menyn

Att bekanta sig med småbarnspedagogiken

Att börja inom småbarnspedagogiken är nytt för både barnet och föräldrarna.

Det lönar sig att reservera gott om tid att bekanta sig med småbarnspedagogikplatsen för att allt ska löpa så bra som möjligt både för barnet, familjen och för vårdplatsen. Samtidigt blir familjerna och personalen bekanta med varandra.

Att bekanta sig med småbarnspedagogiken

Då barnet bekantar sig med småbarnspedagogiken och börjar där är målsättningen att stödja både den trygga anknytningsrelationen och samarbetet mellan hemmet och den småbarnspedagogiska enheten. Personalen lär känna familjen och barnet, och lär också känna barnets individuella behov med föräldrarnas sakkunnighjälp.

Att bekanta sig med den småbarnspedagogiska enheten

Man strävar efter en så bra, trygg och stressfri övergång till en ny miljö som möjligt. Tillsammans med en bekant vuxen får barnet tryggt bekanta sig med den nya omgivningen och de nya människorna utan brådska.

  • Personalen inom småbarnspedagogiken kontaktar familjen och kommer överens om tidpunkten för första besöket.
  • Vårdnadshavaren/-havarna bekantar sig med den småbarnspedagogiska enheten i cirka 1–2 veckors tid innan vården börjar, 1–2 timmar åt gången, enligt barnets behov. Det vore bra att komma olika tider av vårddagen,så får barnet bekanta sig med dagsrytmen i den småbarnspedagogiska enheten tillsammans med vårdnadshavaren.
  • Barnet kan ta del av måltider och småbarnspedagogiken utan vårdnadshavare först när placeringen har börjat.
  • I mån av möjlighet kunde barnet få börja med kortare dagar.

Hur man kan förbereda ett separationstillfälle

  • Reservera tillräckligt mycket tid då du följer barnet: förutse barnets behov av stöd.
  • Ta kontakt med personalen inom småbarnspedagogiken: barnet ser att du godkänner den vuxna.
  • Flytta dig i bakgrunden som iakttagare: ge ansvaret åt vårdaren, vid behov i famnen av vårdaren.
  • Ta ett tydligt farväl, krama eller berör barnet och berätta att du kommer tillbaka.
  • För att underlätta barnets saknad kan du lämna en bekant sak eller ett foto som stöd.
  • Om barnet ändå gråter och protesterar: trösta barnet en stund och ge barnet till personalen. Berätta för barnet att du kommer tillbaka.

Barnet kan lämnas utan sina vårdnadshavare på vårdplatsen från och med det datum som anges på beslutet om småbarnspedagogik  (datumet är det samma som föräldrarna har angett i sin ansökan om vårdplats). Det här är bra att beakta redan då man ansöker om plats och planerar barnets start inom småbarnspedagogiken och föräldrarnas återgång till arbetet.