Förbigå menyn

Att börja inom småbarnspedagogiken

Att börja inom småbarnspedagogiken är nytt för både barnet och föräldrarna.

Det lönar sig att reservera gott om tid att bekanta sig med småbarnspedagogikplatsen för att allt ska löpa så bra som möjligt både för barnet, familjen och för vårdplatsen. Samtidigt blir familjerna och personalen bekanta med varandra.

Att bekanta sig med vårdplatsen

Ni får beslutet om småbarnspedagogikplats hemsänt per post. Efter det kan ni ta kontakt direkt med den vårdplats som ert barn har fått och komma överens om ett besök.

Behovet av inskolning är individuellt och det är viktigt att barnet tillsammans med sina föräldrar i lugn och ro får vänja sig vid den nya miljön. Introduktionsbesöken tillsammans med föräldrarna görs innan den egentliga småbarnspedagogiken inleds.

Barnet kan lämnas utan sina föräldrar på vårdplatsen från och med det datum som anges på beslutet om småbarnspedagogik som familjen fått hemsänt (datumet är det samma som föräldrarna har angett i sin ansökan om vårdplats). Det här är bra att beakta redan då man ansöker om plats och planerar barnets start inom småbarnspedagogiken och föräldrarnas återgång till arbetet.