Förbigå menyn

Att börja inom småbarnspedagogiken

Att börja inom småbarnspedagogiken är nytt för både barnet och föräldrarna.

Det lönar sig att reservera gott om tid att bekanta sig med småbarnspedagogikplatsen för att allt ska löpa så bra som möjligt både för barnet, familjen och för vårdplatsen. Samtidigt blir familjerna och personalen bekanta med varandra.

Att bekanta sig med vårdplatsen

Ni får beslutet om småbarnspedagogikplats hemsänt per post. Efter det kan ni ta kontakt direkt med den vårdplats som ert barn har fått och komma överens om ett besök.

Behovet av inskolning är individuellt och det är viktigt att barnet tillsammans med sina föräldrar i lugn och ro får vänja sig vid den nya miljön. Introduktionsbesöken tillsammans med föräldrarna görs innan den egentliga småbarnspedagogiken inleds.

Barnet kan lämnas utan sina föräldrar på vårdplatsen från och med det datum som anges på beslutet om småbarnspedagogik som familjen fått hemsänt (datumet är det samma som föräldrarna har angett i sin ansökan om vårdplats). Det här är bra att beakta redan då man ansöker om plats och planerar barnets start inom småbarnspedagogiken och föräldrarnas återgång till arbetet.

Serviceavtal

Föräldrarna uppgör tillsammans med daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren ett skriftligt serviceavtal innan den egentliga småbarnspedagogiken börjar.

I serviceavtalet antecknas:

  • Barnets småbarnspedagogikplats med kontaktuppgifter
  • Vårdnadshavarnas kontaktuppgifter
  • Servicebehov (timmar per månad) samt daglig småbarnspedagogiktid.
  • Vem som lämnar och hämtar barnet till och från småbarnspedagogiken
  • Barnets eventuella sjukdomar eller mediciner
  • Tillståndsärenden (till exempel fotografering, videofilmning, utflykter, religiösa tillställningar)
  • Övriga avtal som eventuellt behövs

Serviceavtalet är i kraft minst fem månader. Servicebehovet kan ändras tidigare än efter fem månader endast om det sker förändringar i vårdnadshavarnas arbetssituation.

Det ligger i barnets och familjens intresse att vårdnadshavarnas semestrar och lediga dagar också är ledig tid för barnet.

Ytterligare uppgifter om småbarnspedagogikens klientavgifter och fakturering.