Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Opiskelu

Aikuislinjalaisen opas

Voit ladata itsellesi Aikuislinjalaisen oppaan 2020-21 tästä linkistä.

Lukuvuosi

Lukuvuoden pituus, lomat ja työaika

Koulu alkaa syyskuun alussa ja loppuu touko-kesäkuun vaihteessa.
Lukuvuosi jaetaan kuuteen keskimäärin 22 päivän pituiseen jaksoon. Oppiaineen kurssin laskennallinen kesto on 28 oppituntia (á 40 min). Kussakin jaksossa on etenevän opetuksen iltoja (kussakin aineessa yleensä 3 x 80 min. lähiohjaustuntia) ja neljä koeiltaa. Kurssin muu opetus tapahtuu netissä verkko-opetuksena. Jakson aikana opiskellaan yleensä 3 – 4 ainetta.

Lähiohjaustunnit alkavat klo 16.30 tai klo 18.00. Opiskelukerran pituus on siis 80 min ja välitunnin 10 min.

Lomat noudattavat mahdollisuuksien mukaan päivälukiossa noudatettavia aikoja.

Syksyllä 2020 opetus alkaa ma 31.08.2020. Voit ladata lukuvuoden 2020-21 työpäivät (pdf-muodossa): Työpäivät lukuvuonna 2020-2021.

Ilmoittautuminen

Paras ajankohta ilmoittautua opiskelijaksi aikuislinjalle on ilmoittautumistilaisuuksissa kesäkuun alussa ja elokuun puolivälissä. Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus keskustella eri aineiden opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa omasta etenemisestä. Ilmoittautua voi toki muinakin aikoina kansliassa. Kesken lukuvuoden on siis mahdollista tulla mukaan!

Syksyllä on ilmoittautumistilaisuus ma 17.08.20 klo 16-18 (Kirkkopuistikko 27, käynti pihaovesta).

Ilmoittauduttaessa on oltava mukana viimeinen koulutodistus (päättö- tai erotodistus) alkuperäisenä ja jäljennöksenä. Todistukset muista opinnoista on myös syytä olla mukana erityisesti silloin, kun aiotaan anoa aikaisempien opintojen hyväksilukemista.

Seuraavista linkeistä voit tulostaa ja täyttää kanslian tarvitsemat lomakkeet: opiskelijailmoituslomake ja ainevalintalomake. Täytä molemmat lomakkeet.

Pääsyvaatimukset

Aikuislinjan opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jollei koulun rehtori opiskelijaa koskevasta erityisestä syystä myönnä poikkeusta. Lukioon pyrkivältä edellytetään pääsääntöisesti peruskoulun tai sitä vastaavan keskikoulun oppimäärän suoritusta.

Poikkeustapauksessa voidaan lukion opiskelijaksi ottaa henkilö, jolla ei ole edellä mainittua tutkintoa. Tällöin edellytetään, että pyrkijällä on peruskoulun oppimäärää vastaavat tiedot äidinkielessä, ruotsissa, ensimmäisessä vieraassa kielessä ja matematiikassa.

Kaikki pyrkijät on yleensä voitu hyväksyä koulun oppilaiksi.

Tietoa opiskelusta

Luokaton koulumuoto

Aikuislinja ei ole jaettu luokkiin. Koulussa on mahdollisuus suorittaa lukiotutkinto, ylioppilastutkinto tai erillisiä aineiden kursseja. Opiskelu on kurssimuotoista. Se pohjautuu kaikissa aineissa verkko-opetukseen: lähiohjaustunnit antavat tukea verkossa tapahtuvaan ohjattuun opiskeluun.

Opiskelija voi valita luokattomassa iltakoulussa opinto-ohjelmansa ja opintovauhtinsa varsin vapaasti. Entiset opinnot voidaan ottaa huomioon lähtötasoa määritettäessä.

Lukio-opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Lukiotutkinto on suoritettava neljässä vuodessa. Tuohon aikaan lasketaan mukaan mahdollinen päivälukiossa suoritettu aika. Sen jälkeen opiskelu on aineopiskelua. Opinto-ohjelman nopeuttaminen edellyttää yleensä aiempia opintoja tai itseopiskelua. Normaaliohjelmasta poikkeaminen kannattaa yleensä tehdä vasta perusteellisen harkinnan jälkeen. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintonsa, hän voi myöhemmin jatkaa niitä keskeyttämiskohdasta edelleen.

Opiskelutapa

Opetus pohjautuu kaikissa aineissa suoritettavaan verkko-opetukseen. Verkkokurssi on Vaasan lyseon lukion aikuislinjan internet-pohjainen kurssi, joka on opiskelijalle avoimena kurssista riippuen joko syyskuun alusta helmikuun puoliväliin tai marraskuun lopusta toukokuun loppuun.

Kun opiskelija on ilmoittautunut kouluun opiskelijaksi, hän ilmoittautuu haluamalleen kurssille suoraan ao. opettajalle lähiohjaustunnilla tai sähköpostitse. Tämän jälkeen opettaja liittää opiskelijan ko. kurssin suorittajien joukkoon. Kussakin koulun tarjoamassa kurssissa on lähiohjaustunteja: 3 x 80 min. eli kuuden oppitunnin verran. Ks. tarkemmin kohdasta Etä- ja verkko-opiskelu.

Opinnot kannattaa rytmittää siten, että pystyy osallistumaan aineen lähiohjaustunneille. Tällöin omat opinnot etenevät määrätietoisesti ja saa tärkeää tukea niin opettajalta kuin kurssikavereiltakin.

Kaikki reaaliaineiden syventävät kurssit toteutetaan Länsi-Suomen etälukioverkon reaalirenkaan kurssina. Kursin järjestää siis jokin muu oppilaitos. Kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen kansliassa täyttämällä ilmoittautumislomake. Ks. tarkemmin reaalirenkaasta kohdasta Etä- ja verkko-opiskelu.

Aineopiskelu

Aikuislinjalla voi opiskella myös pelkästään yhtä tai muutamia aineita. Tällöin on siten mahdollisuus korottaa esim. jatko-opintoihin pääsemiseksi jonkin aineen oppimäärän arvosanaa. Samaten on mahdollisuus suorittaa puuttuvia arvosanoja tai opiskella jotain ainetta suoritustavoitteisesti puhtaasti harrastuksena. Luokattomasta koulumuodosta saa tarkemmin tietoa koulussa jaettavasta tiedotteesta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.

Koulukustannukset

Lukukausimaksua ei ole. Aineopiskelijoilla on kurssimaksu. Maksuperuste syntyy opiskelijan ilmoittautuessa kurssille ja hänen saatuaan verkkotunnukset.

Oppikirjat ja koulutarvikkeet on hankittava itse.

Kurssitarjonta

Opetussuunnitelma OPS2016:

Kurssitarjotin 2020-21

Kurssien nimet ja oppikirjat 2020–2021 Muutokset mahdollisia!

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

Pakolliset kurssit
1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 1 (Otava)

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 2 (Otava)

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI 3)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 3 (Otava)

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI 4)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 4 (Otava)

5. Teksti ja konteksti (ÄI5)
Haapala ym.: Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ja Tehtäviä 5 (Otava)

Syventävät kurssit
6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)
Ilmoitetaan kurssilla.

7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI 7)

8. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI8)

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Pakolliset kurssit
1. Tekstit ja vuorovaikutus (S21)

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S22)

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S23)

4. Tekstit ja vaikuttaminen (S24)

5. Teksti ja konteksti (S25)

Syventävät kurssit
6. Nykykulttuuri ja kertomukset (S26)

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S27)

8. Kirjoitustaitojen syventäminen (S28)

9. Lukutaitojen syventäminen (S29)

TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI)
A-oppimäärä / B-oppimäärä

Pakolliset kurssit
1. Ruotsinkielinen maailmani (RUA1)
Minun ruotsini (RUB1)
Fokus 1 (Otava)

2. Ihminen verkostoissa (RUA2)
Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB2)
Fokus 2 (Otava)

3. Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA3)
Kulttuuri ja mediat (RUB3)
Fokus 3 (Otava)

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA4)
Monenlaiset elinympäristömme (RUB4)
Fokus 4 (Otava)

5. Tiede ja tulevaisuus (RUA5)
Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB5)
Fokus 5 (Otava)

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA6)
Inne 6 (Finn Lectura) Uusin painos

Syventävät kurssit
7. Kestävä elämäntapa (RUA7/RUB7)

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8)

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
9. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi (RUA9a/RUB9a)
Jukarainen – Harkoma – Löthberg: Framsteg

10. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (RUA10/RUB10)
Ei kirjaa.

A-oppimäärä (ENGLANTI)
Perusopetuksessa alkanut A-oppimäärä
(ENGLANTI ENA)

Pakolliset kurssit
1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1)
Insights 1 Otava

2. Ihminen verkostoissa (ENA2)
Insights 2 Otava

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3)
Insights 3 Otava

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)
Insights 4 Otava

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5)
Insights 5 Otava

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6)
Insights 6 Otava

Syventävät kurssit
7. Kestävä elämäntapa (ENA7)
McWhirr ym: Open Road Course 7 Otava

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8)
Englannin suullinen kurssi.
Oppimateriaali opettajalta

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
9. Peruskoulusta lukioon – orientoiva kurssi (EN9a)

10. Yloppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ENA10)
Abilities. Otava.

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS

Pakollinen kurssi
1. Luvut ja lukujonot (MAY1)
Lukion yhteinen matematiikka (Edita)

MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä

Pakolliset kurssit
2. Polynomifunktiot ja yhtälöt (MAA2)

3. Geometria (MAA3)

4. Vektorit (MAA4)

5. Analyyttinen geometria (MAA5)

6. Derivaatta (MAA6)

7. Trigonometriset funktiot (MAA7)

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)

9. Integraalilaskenta (MAA9)

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Syventävät kurssit
11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

12. Algoritmit matematiikassa (MAA12)

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

Koulukohtainen valinnainen kurssi
15. Kertauskurssi (MAA14)

MATEMATIIKKA, lyhyt oppimäärä

Pakolliset kurssit
2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)
Summa 2 (Edita)

3. Geometria (MAB3)
Summa 3 (Edita)

4. Matemaattisia malleja (MAB4)
Summa 4 (Edita)

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)
Summa 5 (Edita)

6. Talousmatematiikka (MAB6)
Summa 6 (Edita)

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
9. Matemaattiset apuneuvot (MAB9a)

10. Matemaattisen tiedon hyväksikäyttö (MAB10)

BIOLOGIA

Pakolliset kurssit
1. Elämä ja evoluutio (BI1)
Bios 1 – Elämä ja evoluutio (Sanoma Pro)

2. Ekologia ja ympäristö (BI2)
Happonen, Holopainen, Sotkas et.al. (uusin painos). Bios 2.

Syventävät kurssit
3. Solu ja perinnöllisyys (BI3)

4. Ihmisen biologia (BI4)
Happonen, Holopainen, Sariola et.al. (uusin painos). Bios 4 – Ihmisen biologia. WSOY.

5. Biologian sovellukset (BI5)

MAANTIEDE

Pakolliset kurssit
1. Maailma muutoksessa (GE1)
Geos 1 – Maailma muutoksessa (Sanoma Pro)

2. Sininen planeetta (GE2)

Syventävät kurssit
3. Yhteinen maailma (GE3)

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

FYSIIKKA

Pakolliset kurssit
1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)
Tabletkoulu: Fysiikka luonnontieteenä; sähköinen materiaali

2. Lämpö (FY2)

Syventävät kurssit
3. Sähkö (FY3)

4. Voima ja liike (FY4)

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

6. Sähkömagnetismi (FY6)

7. Aine ja säteily (FY7)

KEMIA

Pakolliset kurssit
1. Kemiaa kaikkialla (KE1)
Mooli 1 (uudistettu) Otava

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

Syventävät kurssit
3. Reaktiot ja energia (KE3)

4. Materiaalit ja teknologia (KE4)

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)

FILOSOFIA

Pakollinen kurssi
1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)
Argumentti 1 (Sanoma Pro)

Syventävät kurssit
2. Etiikka (FI2)

3. Yhteiskuntafilosofia (FI3)

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI4)

PSYKOLOGIA

Syventävät kurssit
1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)
Oivallus, psykologiaa lukiolaisille 1 (Otava)

2. Kehittyvä ihminen (PS2)
Oivallus 2 (Otava)

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)
Oivallus 3 (Otava)

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

HISTORIA

Pakolliset kurssit
1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1)
Historia ajassa 1. (Sanoma Pro)

2. Itsenäisen Suomen historia (HI 2)
Historia ajassa 3. Itsenäisen Suomen historia. (Sanoma Pro)

Syventävät kurssit
3. Kansainväliset suhteet (HI3)

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

YHTEISKUNTAOPPI

Pakolliset kurssit
1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)
Jokaisen yhteiskunta. (Sanoma Pro)

2. Taloustieto (YH2)
Jokaisen talous (Sanoma Pro)

Syventävät kurssit
3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

4. Kansalaisen lakitieto (YH4)

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

Pakollinen kurssi
1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)
Uusi Arkki 1 (Edita)

Syventävät kurssit
2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

6. Uskonnot ja media (UE6)

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Pakollinen kurssi
1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)

Syventävät kurssit
2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

3. Yksilö ja yhteisö (ET3)

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)

5. Katsomusten maailma (ET5)

6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

TERVEYSTIETO

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Terveyden perusteet (TE1)

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)

3. Terveyttä tutkimassa (TE3)

4. Yo-kirjoituksiin valmentava kurssi (TE4)

LIIKUNTA

Koulukohtainen valinnainen kurssi
1. Energiaa liikunnasta (LI)

MUSIIKKI

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Musiikki ja minä (MU1)
2. Moniääninen Suomi (MU2)

KUVATAIDE

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Kuvat ja kulttuurit (KU1)
2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)

TEEMAOPINNOT

Syventävä kurssi
1. Tutkiva työskentely (TO1)

TIETOTEKNIIKKA

Koulukohtaiset valinnaiset kurssit
1. Peruskurssi (AT1)

2. Ohjelmoinnin perusteet (AT2)

JULKAISUTOIMINTA

Koulukohtainen valinnainen kurssi
1. Julkaisutoiminnan kurssi (JUL1)

Etä- ja verkko-opiskelu

Opetus pohjautuu kaikissa aineissa verkko-opetukseen. Verkkokurssi on Vaasan lyseon lukion aikuislinjan internet-pohjainen kurssi, joka on opiskelijalle avoimena kurssista riippuen joko syyskuun alusta helmikuun puoliväliin tai marraskuun lopusta toukokuun loppuun.

Aikuislinjan verkkokurssit ovat Moodlessa. Ohjeita verkkokurssille kirjautumiseen löytyy Digilukio-sivulta.

Kun opiskelija on ilmoittautunut kouluun opiskelijaksi, hän ilmoittautuu haluamalleen kurssille suoraan ao. opettajalle lähiohjaustunnilla tai sähköpostitse. Tämän jälkeen opettaja liittää opiskelijan ko. kurssin suorittajien joukkoon. Verkkokurssille päästäkseen opiskelija tarvitsee kurssikohtaisen avainkoodin (jaetaan syksyn infotilaisuudessa tai sen saa kansliasta).

Jokaisessa verkkokurssissa on kolme suoritusmahdollisuutta, joista ilmoitetaan kullakin kurssilla. Yksi suorituskerroista on etäopetuksena toteutettavan kurssin kurssikokeessa. Kussakin koulun tarjoamassa kurssissa on lähiohjaustunteja: 3 x 80 min. eli kuuden oppitunnin verran. Tuolloin opettaja keskittyy olennaisimpaan ja vaikeimpaan aineistoon.

Verkkokurssien käyttöä opinnoissa on suunniteltava heti alusta alkaen, jotta tutkinnon vähimmäiskurssimäärä 44 (tai 48) täyttyisi ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin olisi riittävää. Opiskelu on myös syytä suunnitella lukuvuoden aikana siten, että työmäärästä tulee mahdollisimman tasaisesti jakautunut. Omalta kyseisen aineen opettajalta voi saada tukea opiskeluun.

Opinnot kannattaa rytmittää siten, että pystyy osallistumaan aineen lähiohjaustunneille. Tällöin omat opinnot etenevät määrätietoisesti ja saa tärkeää tukea niin opettajalta kuin kurssikavereiltakin.

Länsi-Suomen aikuislukioiden reaalirengas

Kaikki reaaliaineiden syventävät kurssit toteutetaan Länsi-Suomen etälukioverkon reaalirenkaan kurssina. Kurssin järjestää siis jokin muu oppilaitos:
Jyväskylän aikuislukio
Kaarinan aikuislukio
Kokkolan aikuislukio
Pirkanmaan aikuislukio
Tampereen aikuislukio
Turun iltalukio
Vaasan lyseon lukion aikuislinja
Valkeakosken Tietotien aikuislukio

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen kansliassa täyttämällä ilmoittautumislomake. Lomake lähetetään kansliasta kurssin järjestäjälle, joka antaa verkkotunnukset kurssille.

Länsi-Suomen Läänin aikuislukioiden verkosto: LSE
Aikuislukioilla on yhteinen reaaliaineiden verkkokurssien tarjotin.
Se löytyy näpäyttämällä edellä olevaa LSE-linkkiä. Siellä on myös ilmoittautumislomake.

Vaasan lyseon lukion aikuislinjan varsinaisille opiskelijoille reaalirenkaan kurssit ovat maksuttomia, mutta aineopiskelijat maksavat asianomaiselle oppilaitokselle sen aineopiskelijamaksun, joka vaihtelee oppilaitoksittain.

Verkkokurssi on lukion valtakunnallisesti syventävä kurssi ja noudattaa siten tavoitteiltaan ja sisällöltään valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kurssi pohjautuu lukiossa käytettäviin oppikirjoihin. Verkossa oleva materiaali on opettajan tekemää oppikirjaa tukevaa lisämateriaalia. Se voi sisältää lisätehtäviä, ohjeita, selviytymisvinkkejä, malleja vanhoista kokeista ym. Kurssi on mahdollisesti jaettu eri osioihin. Opettaja selvittää ohjeissa, onko hänellä vastaanottoaikoja tai edellyttääkö hän opiskelijan ottavan yhteyttä kurssin aikana. Erityisen tärkeää on noudattaa opettajan antamaa aikataulutusohjetta.

Verkkokurssin suorittamisen pääperiaatteet

1. Kurssi on tarjolla lukuvuoden ajan ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen päättyy huhtikuun lopussa.
2. Kurssi on suoritettava sen lukuvuoden aikana, jona ilmoittautuu kurssille. Minimiopiskeluaika on kolme viikkoa.
3. Kokeen suorituspäiviä on lukuvuoden aikana kaksi. Koepäiväksi on sovittava oman koulun koeviikon koepäivä tai uusintakoepäivä.
4. Erillisiä uusintakuulusteluita ei järjestetä.
5. Kurssit ovat kurssin tarjoavan koulun oppimisalustalla.
6. Opiskelija on velvollinen antamaan kurssista palautetta kurssin yhteydessä jaettavalla arviointolomakkeella.

Hyväksiluku

Kurssisuoritukset luetaan hyväksi sellaisinaan kaikissa yhteistyökouluissa.
Tietoja aikuislukioista

Yhteistyöoppilaitokset

Jyväskylä, https://www.gradia.fi/oppimaan/lukio/aikuislukio

Kaarina, kaarinanlukio.fi/aikuislinja

Kokkola, https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/lukio_ja_ammatillinen/aikuislukio/

Pirkanmaa, https://sasky.fi/oppilaitokset/pirkanmaan-aikuislukio/

Tampere, aikuislukio.tampere.fi

Turku, turuniltalukio.fi

Vaasa, lyseo.vaasa.fi

Valkeakoski, https://www.valkeakoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiokoulutus/aikuislukio/ilmoittautuminen/

Ylioppilaskirjoitukset

Tietoa yo-kirjoituksista löydät Vaasan lyseon lukion Opiskelu-sivuilta.