Ohita valikko

Opiskelu

Aikuislinjalaisen opas

Voit ladata itsellesi Aikuislinjalaisen oppaan 2022 – 2023 tästä linkistä.

Lukuvuoden aikataulut

Koulu alkaa syyskuun alussa ja loppuu touko-kesäkuun vaihteessa. Lukuvuosi jaetaan kuuteen jaksoon.

Kurssilla on lähiopetusta 3 x 80 minuuttia, koe pidetään koeviikolla. Kurssiin sisältyvä muu opiskelu tehdään verkossa. Jakson aikana opiskellaan yleensä 3–4 ainetta.

Lähiohjaustunnit alkavat klo 16.30 ja klo 18.00.

Työpäivät lukuvuonna 2022 – 2023.

Ilmoittautuminen

Aikuislinjalla on jatkuva ilmoittautuminen.

Syksyllä on ilmoittautumistilaisuus ma 15.08.2022 klo 16-18 (Kirkkopuistikko 27, käynti pihaovesta).

Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus keskustella eri aineiden opettajien ja opinto-ohjaajan kanssa omasta etenemisestä.

Ilmoittautua voi muulloin kansliassa. Kesken lukuvuoden on siis mahdollista tulla mukaan!

Ilmoittauduttaessa on oltava mukana viimeinen koulutodistus (päättö- tai erotodistus) alkuperäisenä ja jäljennöksenä. Todistukset muista opinnoista on myös syytä olla mukana erityisesti silloin, kun aiotaan anoa aikaisempien opintojen hyväksilukemista.

Seuraavista linkeistä voit tulostaa ja täyttää kanslian tarvitsemat lomakkeet: opiskelijailmoituslomake ja ainevalintalomake. Täytä molemmat lomakkeet.

Pääsyvaatimukset

Aikuislinjan opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jollei koulun rehtori opiskelijaa koskevasta erityisestä syystä myönnä poikkeusta. Lukioon pyrkivältä edellytetään pääsääntöisesti peruskoulun tai sitä vastaavan keskikoulun oppimäärän suoritusta.

Kaikki pyrkijät on yleensä voitu hyväksyä koulun oppilaiksi.

Tietoa opiskelusta

Luokaton koulumuoto

Aikuislinja ei ole jaettu luokkiin. Koulussa on mahdollisuus suorittaa lukiotutkinto, ylioppilastutkinto tai erillisiä aineiden kursseja. Opiskelu on kurssimuotoista. Se pohjautuu kaikissa aineissa verkko-opetukseen: lähiohjaustunnit antavat tukea verkossa tapahtuvaan ohjattuun opiskeluun.

Opiskelija voi valita luokattomassa iltakoulussa opinto-ohjelmansa ja opintovauhtinsa varsin vapaasti. Entiset opinnot voidaan ottaa huomioon lähtötasoa määritettäessä.

Lukio-opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Lukiotutkinto on suoritettava neljässä vuodessa. Tuohon aikaan lasketaan mukaan mahdollinen päivälukiossa suoritettu aika. Sen jälkeen opiskelu on aineopiskelua. Opinto-ohjelman nopeuttaminen edellyttää yleensä aiempia opintoja tai itseopiskelua. Normaaliohjelmasta poikkeaminen kannattaa yleensä tehdä vasta perusteellisen harkinnan jälkeen. Mikäli opiskelija joutuu keskeyttämään opintonsa, hän voi myöhemmin jatkaa niitä keskeyttämiskohdasta edelleen.

Opiskelutapa

Opetus pohjautuu kaikissa aineissa suoritettavaan verkko-opetukseen. Verkkokurssi on Vaasan lyseon lukion aikuislinjan internet-pohjainen kurssi, joka on opiskelijalle avoimena kurssista riippuen joko syyskuun alusta helmikuun puoliväliin tai marraskuun lopusta toukokuun loppuun.

Kun opiskelija on ilmoittautunut kouluun opiskelijaksi, hän ilmoittautuu haluamalleen kurssille suoraan ao. opettajalle lähiohjaustunnilla tai sähköpostitse. Tämän jälkeen opettaja liittää opiskelijan ko. kurssin suorittajien joukkoon. Kussakin koulun tarjoamassa kurssissa on lähiohjaustunteja: 3 x 80 min. eli kuuden oppitunnin verran. Ks. tarkemmin kohdasta Etä- ja verkko-opiskelu.

Opinnot kannattaa rytmittää siten, että pystyy osallistumaan aineen lähiohjaustunneille. Tällöin omat opinnot etenevät määrätietoisesti ja saa tärkeää tukea niin opettajalta kuin kurssikavereiltakin.

Kaikki reaaliaineiden syventävät kurssit toteutetaan Länsi-Suomen etälukioverkon reaalirenkaan kurssina. Kursin järjestää siis jokin muu oppilaitos. Kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen kansliassa täyttämällä ilmoittautumislomake. Ks. tarkemmin reaalirenkaasta kohdasta Etä- ja verkko-opiskelu.

Aineopiskelu

Aikuislinjalla voi opiskella myös pelkästään yhtä tai muutamia aineita. Tällöin on siten mahdollisuus korottaa esim. jatko-opintoihin pääsemiseksi jonkin aineen oppimäärän arvosanaa. Samaten on mahdollisuus suorittaa puuttuvia arvosanoja tai opiskella jotain ainetta suoritustavoitteisesti puhtaasti harrastuksena. Luokattomasta koulumuodosta saa tarkemmin tietoa koulussa jaettavasta tiedotteesta, opinto-ohjaajalta tai kansliasta.

Koulukustannukset

Lukukausimaksua ei ole. Aineopiskelijoilla on kurssimaksu. Maksuperuste syntyy opiskelijan ilmoittautuessa kurssille ja hänen saatuaan verkkotunnukset.

Oppikirjat ja koulutarvikkeet on hankittava itse.

Kurssitarjonta

Kurssitarjottimesta näkee opetettavat kurssit

Kurssitarjotin 2022 – 2023

Opetussuunnitelma ALOPS 2021

Opetussuunnitelma ALOPS 2016:

Etä- ja verkko-opiskelu

Opetus pohjautuu kaikissa aineissa verkko-opetukseen. Verkkokurssi on Vaasan lyseon lukion aikuislinjan internet-pohjainen kurssi, joka on opiskelijalle avoimena kurssista riippuen joko syyskuun alusta helmikuun puoliväliin tai marraskuun lopusta toukokuun loppuun.

Aikuislinjan verkkokurssit ovat Moodlessa. Ohjeita verkkokurssille kirjautumiseen löytyy Digilukio-sivulta.

Kun opiskelija on ilmoittautunut kouluun opiskelijaksi, hän ilmoittautuu haluamalleen kurssille suoraan ao. opettajalle lähiohjaustunnilla tai sähköpostitse. Tämän jälkeen opettaja liittää opiskelijan ko. kurssin suorittajien joukkoon. Verkkokurssille päästäkseen opiskelija tarvitsee kurssikohtaisen avainkoodin (jaetaan syksyn infotilaisuudessa tai sen saa kansliasta).

Jokaisessa verkkokurssissa on kolme suoritusmahdollisuutta, joista ilmoitetaan kullakin kurssilla. Yksi suorituskerroista on etäopetuksena toteutettavan kurssin kurssikokeessa. Kussakin koulun tarjoamassa kurssissa on lähiohjaustunteja: 3 x 80 min. eli kuuden oppitunnin verran. Tuolloin opettaja keskittyy olennaisimpaan ja vaikeimpaan aineistoon.

Verkkokurssien käyttöä opinnoissa on suunniteltava heti alusta alkaen, jotta tutkinnon vähimmäiskurssimäärä 44 (tai 48) täyttyisi ja valmentautuminen ylioppilaskirjoituksiin olisi riittävää. Opiskelu on myös syytä suunnitella lukuvuoden aikana siten, että työmäärästä tulee mahdollisimman tasaisesti jakautunut. Omalta kyseisen aineen opettajalta voi saada tukea opiskeluun.

Opinnot kannattaa rytmittää siten, että pystyy osallistumaan aineen lähiohjaustunneille. Tällöin omat opinnot etenevät määrätietoisesti ja saa tärkeää tukea niin opettajalta kuin kurssikavereiltakin.

Länsi-Suomen aikuislukioiden reaalirengas

Kaikki reaaliaineiden syventävät kurssit toteutetaan Länsi-Suomen etälukioverkon reaalirenkaan kurssina. Kurssin järjestää siis jokin muu oppilaitos:
Jyväskylän aikuislukio
Kaarinan aikuislukio
Kokkolan aikuislukio
Pirkanmaan aikuislukio
Tampereen aikuislukio
Turun iltalukio
Vaasan lyseon lukion aikuislinja
Valkeakosken Tietotien aikuislukio

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan oman oppilaitoksen kansliassa täyttämällä ilmoittautumislomake. Lomake lähetetään kansliasta kurssin järjestäjälle, joka antaa verkkotunnukset kurssille.

Länsi-Suomen Läänin aikuislukioiden verkosto: LSE
Aikuislukioilla on yhteinen reaaliaineiden verkkokurssien tarjotin.
Se löytyy näpäyttämällä edellä olevaa LSE-linkkiä. Siellä on myös ilmoittautumislomake.

Vaasan lyseon lukion aikuislinjan varsinaisille opiskelijoille reaalirenkaan kurssit ovat maksuttomia, mutta aineopiskelijat maksavat asianomaiselle oppilaitokselle sen aineopiskelijamaksun, joka vaihtelee oppilaitoksittain.

Verkkokurssi on lukion valtakunnallisesti syventävä kurssi ja noudattaa siten tavoitteiltaan ja sisällöltään valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kurssi pohjautuu lukiossa käytettäviin oppikirjoihin. Verkossa oleva materiaali on opettajan tekemää oppikirjaa tukevaa lisämateriaalia. Se voi sisältää lisätehtäviä, ohjeita, selviytymisvinkkejä, malleja vanhoista kokeista ym. Kurssi on mahdollisesti jaettu eri osioihin. Opettaja selvittää ohjeissa, onko hänellä vastaanottoaikoja tai edellyttääkö hän opiskelijan ottavan yhteyttä kurssin aikana. Erityisen tärkeää on noudattaa opettajan antamaa aikataulutusohjetta.

Verkkokurssin suorittamisen pääperiaatteet

1. Kurssi on tarjolla lukuvuoden ajan ellei toisin mainita. Ilmoittautuminen päättyy huhtikuun lopussa.
2. Kurssi on suoritettava sen lukuvuoden aikana, jona ilmoittautuu kurssille. Minimiopiskeluaika on kolme viikkoa.
3. Kokeen suorituspäiviä on lukuvuoden aikana kaksi. Koepäiväksi on sovittava oman koulun koeviikon koepäivä tai uusintakoepäivä.
4. Erillisiä uusintakuulusteluita ei järjestetä.
5. Kurssit ovat kurssin tarjoavan koulun oppimisalustalla.
6. Opiskelija on velvollinen antamaan kurssista palautetta kurssin yhteydessä jaettavalla arviointolomakkeella.

Hyväksiluku

Kurssisuoritukset luetaan hyväksi sellaisinaan kaikissa yhteistyökouluissa.
Tietoja aikuislukioista

Yhteistyöoppilaitokset

Jyväskylä, https://www.gradia.fi/oppimaan/lukio/aikuislukio

Kaarina, kaarinanlukio.fi/aikuislinja

Kokkola, https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/lukio_ja_ammatillinen/aikuislukio/

Pirkanmaa, https://sasky.fi/oppilaitokset/pirkanmaan-aikuislukio/

Tampere, aikuislukio.tampere.fi

Turku, turuniltalukio.fi

Vaasa, lyseo.vaasa.fi

Valkeakoski, https://www.valkeakoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiokoulutus/aikuislukio/ilmoittautuminen/

Ylioppilaskirjoitukset

Tietoa yo-kirjoituksista löydät Vaasan lyseon lukion Opiskelu-sivuilta.