Förbigå menyn

Översiktsplan för Vasklotskogen

Översiktsplanen för Vasklotskogen samlar uppgifterna i general- och detaljplanerna och kommunteknikens gatu- och ruttplaner.  Planeringens mål är ett fungerande ruttnätverk, undvikande av en splittring av skogen samt tryggande och utvecklande av områdets rekreations-, natur- och landskapsvärden.