Ohita valikko
Nuoret

Nuorisovaltuuston toiminta-avustus nuorille

 • Kenelle: 13 – 29 -vuotiaiden nuorten ryhmille, joissa on vähintään kaksi Vaasassa asuvaa tai opiskelevaa henkilöä
 • Hakuaika: 2.4 – 30.4.2024 klo 15
 • Avustushakemus
 • Ohjeet lomakkeen täyttämiseen
 • Hakemuksen palautus: kirjaamo@vaasa.fi (Vaasan kaupungin keskuskirjaamo, Vaasanpuistikko 10, 65100 Vaasa)
 • Päätökset: Nuorisovaltuusto/Nuorisopalvelut (päätökset nuorisovaltuuston yleiskokouksessa 16.5.2024)

Yleistä avustuksen hakemisesta ja myöntämisestä

Vaasan nuorisovaltuusto jakaa kerran vuodessa rahaa nuorten hankkeille nuorisovaltuuston budjetista.

Avustusten tavoitteena on tukea ja luoda edellytyksiä paikkakunnan nuorten omaehtoiselle (itsesuunnittelemalle ja toteuttamalle) toiminnalle. Avustuksia myönnetään toimintaan joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Avustusta voi hakea Vaasassa asuvien tai opiskelevien 13–29-vuotiaiden nuorten muodostama ryhmä, jossa on vähintään kaksi nuorta.

Nuorisovaltuusto jakaa vuosittain 2 000 euroa aktivointirahaa nuorilta nuorille suunnattuihin projekteihin   ja tapahtumiin. Nuorisovaltuusto käsittelee avustukset kokouksessaan ja nuorisotoimen viranhaltija vahvistaa päätökset. Hankeraha myönnetään arviointikriteeristön perusteella. Avustuksia haetaan vain kerran vuodessa.

Avustuksen tavoitteena on aktivoida nuoria toteuttamaan toiminnallisia hankkeita, joista mahdollisimman moni nuori pääsee osalliseksi (esim. tapahtuma, teemapäivä tms.). Avustusta voi myös hakea pienryhmien harrastustoiminnan mahdollistamiseksi sekä osarahoitukseksi suurempaan projektiin. Hankkeen tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportointilomakkeessa arvioima.

Hankerahaa hakevalle ryhmälle tulee nimetä yhteysnuori ja täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Yhteysnuori on yksi ryhmän nuorista, ja vastuuhenkilö ryhmän täysi-ikäinen jäsen: opettaja, kouluohjaaja, nuorisotalon ohjaaja, huoltaja tai muu täysi-ikäinen henkilö. Vastuuhenkilö täyttää hankerahahakulomakkeen yhdessä yhteysnuoren kanssa ja vastaa hankkeen rahankäytöstä ja raportoinnista yhdessä ryhmän kanssa.

Avustus on käytettävä vain siihen hankkeeseen, johon sitä on haettu ja avustuksella tuetun toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Avustusta ei myönnetä:

 • koneiden, laitteiden ja kalusteiden hankintaan
 • palkkoihin, mutta palkkionmaksu ulkoiselle palveluntuottajalle on mahdollista (esiintyjä tai luennoitsija tms. palkkio)
 • toimintaan, jonka tarkoitus on tuottaa voittoa
 • varainkeruuseen
 • hakevan taustatahon normaaliin toimintaan, vakiintuneeseen jo olemassa olevaan toimintaan tai takautuvasti ennen hankerahan hakemista päättyneeseen hankkeeseen tai toimintaan

Myönnetyt avustukset ovat enimmäismääriä. Mikäli toimintaan ei ole käytetty myönnettyä summaa, avustus maksetaan käytön mukaisesti tai avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan nuorisopalveluihin käyttämättä jääneestä avustuksesta heti, kun itse tietää asiasta. Näin käyttämättä jäänyt avustus voidaan mahdollisesti vielä myöntää muuhun toimintaan.

Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos avustusta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on haettu ja myönnetty, se voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan nuorisopalveluihin vuoden loppuun mennessä.

Huomioithan, että et voi hakea avustusta, jos sinulle on myönnetty jo samaan tarkoitukseen muuta kaupungin avustusta.

Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan vastuuhenkilön tilille.

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun viranomaisen päätös on saanut lainvoiman ja kun avustuksen saaja on toimittanut avustuksen myöntäjän edellyttämät asiakirjat. Ennen avustuksen maksatusta tarkistetaan, onko kaupungilla saatavia avustuksen saajalta ja saatavat kuitataan maksetusta avustuksesta.

TAI

Avustusta ei myönnetä tilille, vaan hankkeen toteuttamiseen tarvittavat palvelut/tarvikkeet

 1. Hankintaan nuorisosihteeriltä saatavalla tilauslomakkeella tai
 2. Laskuttamalla Vaasan kaupungin nuorisopalveluita kuitteja vastaan jälkikäteen. Tällöin alkuperäiset kuitit on toimitettava nuorisosihteerille.

Loppuraportointi

Hankkeen päätyttyä siitä raportoidaan täyttämällä raportointilomake, joka lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen ari.kupari@vaasa.fiRaportointilomake tulee täyttää ja lähettää 31.8.2024 mennessä.

Loppuraportointilomake

Yhteystiedot

Ota yhteyttä