Ohita valikko
Nuoret hymyilevät talon pihalla

Toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille

Koulutuslautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustusta. Avustamisen tavoitteena on yhdistystoiminnan kautta edistää nuorten sosiaalista vahvistamista, kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.

Avustusten hakuaika on 1.3-31.3.2024.

Hakemusten toimittaminen

Avustusten  hakuaika on 1.3-31.3.2024.  Avustushakemuksen voi jättää vain ilmoitetun hakuajan aikana.

Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta.

Järjestelmään rekisteröidytään ensin yksityishenkilönä ja sen jälkeen laajennetaan käyttöoikeudeksi organisaation yhteyshenkilö. Rekisteröintivaiheessa tarvitset omat henkilökohtaiset tunnuksesi Suomi.fi tunnistautumiseen, kuten verkkopankkitunnukset. Tarvitset myös yhdistyksen rekisteröintivuoden ja mahdolliset y-tunnuksen tai rekisterinumeron. Yksityishenkilön rekisteröintivaiheen jälkeen saat aktivointilinkin sähköpostiisi, ja mikäli linkkiä ei löydy niin tarkistathan roskapostikansiosi. Tämän jälkeen voit laajentaa käyttöoikeutesi yhdistyksen yhteyshenkilöksi.

Tästä löydät kuvallisen rekisteröintiohjeen, kohdasta Ohjeet ja ehdot

Tämän jälkeen kirjaudutaan sähköiseen avustusjärjestelmään ja valittuna asiointiroolina näkyy lihavoituna yhdistyksen yhteyshenkilö, ja nyt voit hakea nuorisoavustusta eli toiminta-avustusta. Ennen hakemuksen täyttämistä varmista, että sinulla on tarvittavat liitteet ja tiedot yhdistyksestäsi.

Nuorisoavustuksen haussa vaaditaan:

 • tilinumero IBAN-muodossa
 • puheenjohtajan yhteystiedot
 • yhdistyksen rekisteröintivuosi, y-tunnus tai rekisterinumero
 • arvio haluamastanne avustussummasta ja käyttötarkoituksesta
 • muilta tahoilta samaan tarkoitukseen haetut ja myönnetyt summat
 • edellisen vuoden avustukset muilta tahoilta
 • Nuorisoavustushakemuksen liite -lomake
 • yhdistyksen talousarvio sekä toimintasuunnitelma kuluvalta vuodelta
 • edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus

 

Ongelmatilanteissa ota yhteys Kansalaisinfoon puh. 06 325 1550 tai kansalaisinfo@vaasa.fi

 

Yleistä avustusten hakemisesta ja myöntämisestä

 • Avustusta voivat hakea juridiset henkilöt (yhdistykset, yhteisöt)
 • Avustusta on haettava sähköisesti ko. avustuksen hakulomakkeella. Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta. Hakemuksen liitteenä tulee olla: nuorisoavustushakemuksen liite, yhdistyksen tai yhteisön edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Jos yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ei ole avustusta haettaessa vielä valmiina, on toimitettava viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja toimintakertomus. Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava niiden valmistuttua. Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää täydentämään hakemusta erillisillä selvityksillä.
 • Avustushakemus liitteineen tulee olla sähköisessä avustusjärjestelmässä viimeistään kuulutuksessa mainittuna ajankohtana. Hakulomake on avoinna täytettäväksi ainoastaan hakuaikana.
 • Avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille Vaasan alueella tapahtuvaan toimintaan. Ilman erillistä syytä avustuksia ei myönnetä yhdistyksille tai yhteisöille, jotka eivät ole toimineet vähintään yhtä täyttä toimintavuotta.
 • Samaan tarkoitukseen myöntää avustusta pääsääntöisesti vain yksi lautakunta.
 • Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista tai loukkaavaa.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun viranomaisen päätös on saanut lainvoiman ja kun avustuksen saaja on toimittanut avustuksen myöntäjän edellyttämät asiakirjat. Ennen avustuksen maksatusta tarkistetaan, onko kaupungilla saatavia avustuksen saajalta ja saatavat kuitataan maksettavasta avustuksesta.

Avustushakemuksen pisteytys

Avustussumman jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat osa-alueet:

Määrälliset arviointiperusteet

A. Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden ja jäsenten määrä

 • varsinaisten jäsenten määrä
 • toimintaan säännöllisesti osallistuneiden nuorten määrä (alle 29-vuotiaat). Aktiivisiin toimijoihin ei lasketa kertaluonteisia tapahtumakävijöitä.

B. Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus

 • toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä (tapaamisten määrä vuodessa)
 • toimivien ryhmien määrä
 • tapahtumien ja leirien kokonaismäärä vuositasolla
 • tapahtumiin ja leireille osallistuneiden määrä

Laadulliset arviointiperusteet

C. Toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

 • toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 • toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä