Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Nuoret hymyilevät talon pihalla

Toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille

Koulutuslautakunta myöntää vuosittain toiminta-avustusta. Avustamisen tavoitteena on yhdistystoiminnan kautta edistää nuorten sosiaalista vahvistamista, kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamista.

Avustusten hakuaika on 1.3-31.3.2021.

Hakemusten toimittaminen

HUOM!

Vaasan kaupungin avustusten hakuaika ja hakutapa muuttuvat vuodesta 2021 alkaen. Avustusten uusi hakuaika on 1.3-31.3.2021. Avustusta voi hakea vain sähköisen avustusjärjestelmän kautta. Avustushakemuksen voi jättää vain ilmoitetun hakuajan aikana.

Apua sähköisen avustushakemuksen tekemiseen saa Kansalaisinfosta, puh 06 325 1550, ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteestä, puh 06 325 8400. Näiden palvelupisteiden lisäksi yli 65-vuotiaat vaasalaiset saavat apua hakemuksen tekemiseen Ikäkeskuksen nettipiste Senjorista (vain ajanvarauksella, puh 040 559 5298).

Lisätietoa vuoden 2021 avustushausta julkaistaan lehti-ilmoituksessa ja avustusten verkkosivuilla helmikuussa 2021. Myös linkki avustusjärjestelmään julkaistaan myöhemmin.

Yleistä avustusten hakemisesta ja myöntämisestä

 • Avustusta voivat hakea juridiset henkilöt (yhdistykset, yhteisöt)
 • Avustusta on haettavat kirjallisesti ko. avustuksen hakulomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee olla: yhdistyksen tai yhteisön edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Jos yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös- ja toimintakertomus ei ole avustusta haettaessa vielä valmiina, on toimitettava viimeinen tilinpäätös ja toimintakertomus. Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava niiden valmistuttua. Tarvittaessa hakijaa voidaan pyytää täydentämään hakemusta erillisillä selvityksillä.
 • Avustushakemuksen tulee olla perillä viimeistään kuulutuksessa mainittuna ajankohtana. Kaikki hakemukset toimitetaan liitteineen kaupungin keskuskirjaamoon.
 • Avustusta myönnetään ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille Vaasan alueella tapahtuvaan toimintaan. Ilman erillistä syytä avustuksia ei myönnetä yhdistyksille tai yhteisöille, jotka eivät ole toimineet vähintään yhtä täyttä toimintavuotta. Avustusta ei myönnetä poliittiseen puoluetoimintaan.
 • Samaan tarkoitukseen myöntää avustusta pääsääntöisesti vain yksi lautakunta.
 • Avustusta ei myönnetä uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamiseen, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustamiselle. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista tai loukkaavaa.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun viranomaisen päätös on saanut lainvoiman ja kun avustuksen saaja on toimittanut avustuksen myöntäjän edellyttämät asiakirjat. Ennen avustuksen maksatusta tarkistetaan, onko kaupungilla saatavia avustuksen saajalta ja saatavat kuitataan maksettavasta avustuksesta.

Avustushakemuksen pisteytys

Avustussumman jakautuminen määräytyy suuntaa-antavasti pisteytyksellä, jossa painottuvat seuraavat osa-alueet:

Määrälliset arviointiperusteet

A. Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden ja jäsenten määrä

 • varsinaisten jäsenten määrä
 • toimintaan säännöllisesti osallistuneiden nuorten määrä (alle 29-vuotiaat). Aktiivisiin toimijoihin ei lasketa kertaluonteisia tapahtumakävijöitä.

B. Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus

 • toiminta on ympärivuotista ja säännöllistä (tapaamisten määrä vuodessa)
 • toimivien ryhmien määrä
 • tapahtumien ja leirien kokonaismäärä vuositasolla
 • tapahtumiin ja leireille osallistuneiden määrä

Laadulliset arviointiperusteet

C. Toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

 • toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 • toimenpiteet tukevat tavoitteiden toteutumista

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lisätietoja antaa