Ohita valikko

2023 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi valtuuston puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Helmikuu 20.2.

  • 2 valtuustoaloitetta

Valtuutettu Aleksi Koivisto (KESK): Julkinen talvi- ja avantouintipaikka Palosaaren tai Gerbyn alueelle. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Valtuutettu Anna-Lena Ahlnäs (RKP): Tieosuuskuntien ja niiden toimivuuden tarkastelu Vaasan kaupungin alueella. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Maaliskuu 27.3.

  • 1 valtuustoaloite

Valtuutettu Pasi Keskinen (KESK): Oikeus kesäajan varhaiskasvatukseen 1-2 -luokan väliselle kesälle. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Toukokuu 8.5.

  • 2 valtuustoaloitetta

Valtuutettu Harri Moisio (VAS): Aurinkopaneelit kerrostalojen katoille. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Valtuutettu Harri Moisio (VAS): Lumivaarantiestä kotitie. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Kesäkuu  12.6.

  • 2 valtuustoaloitetta

Varavaltuutettu Dan Bäckman (VAS ): Lyhennetyn työajan kokeilu Valmistelija henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen

Valtuutettu Anne-Marie Viinamäki (KOK): Valtuuston tutustumisretki Vähäänkyröön Valmistelija hallintojohtaja Marjo Mäki-Krekola

Elokuu  28.8.

  • 1 valtuustoaloite

Valtuutettu Per Hellman (SDP): Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Söderfjärdenintielle. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Lokakuu  23.10.

  • 2 valtuustoaloitetta

Valtuutettu Päivi Moisio (VAS): Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys.
Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Valtuutettu Marko Heinonen (KOK): Suomen Vapaudenpatsaan kunnostaminen. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Marraskuu  13.11.

  • 1 valtuustoaloite

Valtuutettu Elli Uusi-Kokko (KOK): Nivelvaiheen opinto-ohjauksen tarvekartoitus. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Joulukuu  11.12.

  • 2 valtuustoaloitetta

Valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): Vähennetään päiväkotien sairaspäiviä ilmanpuhdistimilla. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Valtuutetut Lotta Alhonnoro (VIHR) ja Lauri Karppi (PS): Koirapuisto Vaasan keskustaan. Valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen.

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vasaesplanaden 10
postiosoite PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi