Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Utbildningsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Juha Silander
Viceordförande Lotta Alhonnoro
Närvaro- och talrätt ungdomsfullmäktiges representant och sektionernas (finska och svenska) ordförande
Föredragande Tuula Ahonpää, Sannasirkku Autio, Christina Knookala, Anne Levonen, Jaakko Perttu,  Åsa Stenbacka
Stadsstyrelsens representant Anne Salovaara-Kero 1.6.2019 -31.5.2021
Ungdomsfullmäktiges representant Inkeri Pöllänen 2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare Laura Nieminen 2020
Protokollförare Janina Sjöstrand från 3.6.2020
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar på hösten 2020

 • september to 3.9, ti 22.9 mötet flyttas till måndagen den 28.9 kl. 16.30. Mötet hålls via Teams.
  oktober 21.10
  december 2.12
 • Mötesdagar på våren 2020: februari ti 4.2, mars ti 17.3, april 22.4 och juni 3.6

Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om extra sammanträden.

Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om Utbildningsnämnden

 • Utbildningsnämnden har en finskspråkiga och en svenskspråkiga sektion. Nämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.
  Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

på andra stadiet yrkesutbildningen
yrkesutbildningen för vuxna
gymnasieutbildningen
den grundläggande konstundervisningen
det fria bildningsarbetet
ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare bildningssektorns controller Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 071
  e-post: janina.sjostrand@vaasa.fi

Läs mera om Utbildningsnämnden

 • Utbildningsnämnden har en finskspråkiga och en svenskspråkiga sektion. Nämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.
  Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

på andra stadiet yrkesutbildningen
yrkesutbildningen för vuxna
gymnasieutbildningen
den grundläggande konstundervisningen
det fria bildningsarbetet
ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare bildningssektorns controller Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 071
  e-post: janina.sjostrand@vaasa.fi

Utbildningsnämnden sammanträder

onsdagar kl. 16.30, i Hansa-kampus, Silveria, adress Krutkällarvägen 4, mötesrum 310, 3. våning.