Förbigå menyn

Utbildningsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande: Juha Silander
Viceordförande: Lotta Alhonnoro
Närvaro- och talrätt: ungdomsfullmäktiges representant och sektionernas (finska och svenska) ordförande
Föredragarna: Tuula Ahonpää, Sannasirkku Autio, Christina Knookala, Anne Levonen, Jaakko Perttu,  Åsa Stenbacka
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Anne Salovaara-Kero
Ungdomsfullmäktiges representant: 1.1.2019 – 31.12.2020
Ungdomsfullmäktiges ersättare: 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare: Sari Tarvonen
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

 • februari
  ti 4.2.
 • mars
  ti 17.3.
 • april
  ons 22.4.
 • juni
  ons 3.6.
 • september
  ti 1.9.
 • oktober
  ons 21.10.
 • december
  ons 2.12.
 • Nämnden kan vid behov ändra sammanträdestiderna eller komma överens om extra sammanträden.
 • Protokollet justeras följande måndag efter mötet vid huvudregistraturen och
 • de finns framlagda på tisdagen efter sammanträdet på stadens webbsidor.

Läs mera om utbildningsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
 • Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

 • på andra stadiet yrkesutbildningen
 • yrkesutbildningen för vuxna
 • gymnasieutbildningen
 • den grundläggande konstundervisningen
 • det fria bildningsarbetet
 • ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Utbildningsnämnden har två sektioner

Utbildningsnämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala.

Tillägsuppgifter

 •  protokollförare, utvecklingschef Sari Tarvonen
  tel. 040 357 5795
  e-post: sari.tarvonen@vaasa.fi

Läs mera om utbildningsnämnden

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
 • Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
 • Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

 • på andra stadiet yrkesutbildningen
 • yrkesutbildningen för vuxna
 • gymnasieutbildningen
 • den grundläggande konstundervisningen
 • det fria bildningsarbetet
 • ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Utbildningsnämnden har två sektioner

Utbildningsnämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala.

Tillägsuppgifter

 •  protokollförare, utvecklingschef Sari Tarvonen
  tel. 040 357 5795
  e-post: sari.tarvonen@vaasa.fi

Utbildningsnämnden sammanträder

huvudsakligen på onsdagar kl. 16.30, på Hansa-kampus, på undervisningsrestaurangen Silveria, Krutkällarvägen 4, mötesrum 310, 3. våningen, ingång från sidodörren.