Förbigå menyn

Utbildningsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Anne-Marie Viinamäki
Viceordförande Lauri Karppi
Närvaro- och talrätt ungdomsfullmäktiges representant och sektionernas (finska och svenska) ordförande
Föredragande Tuula Ahonpää, Sannasirkku Autio, Christina Knookala, Anne Levonen, Jaakko Perttu,  Åsa Stenbacka
Stadsstyrelsens representant
Ungdomsfullmäktiges representant Ella Filppula 1.1.2021 – 31.12.2022
Ungdomsfullmäktiges ersättare Elias Riekki 1.1.2022 – 31.12.2022
Protokollförare Janina Sjöstrand
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2022

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 8.2
mars 15.3
april 26.4
juni 7.6

augusti 16.8
september 13.9
oktober 18.10
november 29.11

Vid behov kan utbildningsnämnden ändra tiderna och platserna för sina sammanträden samt komma överens om extra sammanträden.

Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om Utbildningsnämnden

 • Utbildningsnämnden har en finskspråkiga och en svenskspråkiga sektion. Nämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.
  Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

på andra stadiet yrkesutbildningen
yrkesutbildningen för vuxna
gymnasieutbildningen
den grundläggande konstundervisningen
det fria bildningsarbetet
ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare bildningssektorns controller Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 071
  e-post janina.sjostrand@vaasa.fi

Läs mera om Utbildningsnämnden

 • Utbildningsnämnden har en finskspråkiga och en svenskspråkiga sektion. Nämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.
  Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

på andra stadiet yrkesutbildningen
yrkesutbildningen för vuxna
gymnasieutbildningen
den grundläggande konstundervisningen
det fria bildningsarbetet
ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare bildningssektorns controller Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 071
  e-post janina.sjostrand@vaasa.fi

Utbildningsnämnden sammanträder

på Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, från och med kl. 16.30, till dess nämnden beslutar något annat.