Förbigå menyn

Utbildningsnämnden

Nämnden lyder under bildningssektorn.

Ordförande Anne-Marie Viinamäki
Viceordförande Lauri Karppi
Närvaro- och talrätt ungdomsfullmäktiges representant och sektionernas (finska och svenska) ordförande
Föredragande Mika Pietilä, Sannasirkku Autio, Christina Knookala, Pamela Backholm, Jaakko Perttu,  Åsa Stenbacka
Stadsstyrelsens representant Katja Rajala
Ungdomsfullmäktiges representant Seela Pasanen
Protokollförare Henry Niemi
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

februari 7.2
mars 14.3
april 25.4
juni 6.6

augusti 15.8
september 12.9
oktober måndag 9.10
november onsdag 22.11

Vid behov kan utbildningsnämnden ändra tiderna och platserna för sina sammanträden samt komma överens om extra sammanträden.

Mötesprotokollen finns framlagda tisdagen efter sammanträdet på stadens webbplats.

Läs mera om Utbildningsnämnden

 • Utbildningsnämnden har en finskspråkiga och en svenskspråkiga sektion. Nämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.
  Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

på andra stadiet yrkesutbildningen
yrkesutbildningen för vuxna
gymnasieutbildningen
den grundläggande konstundervisningen
det fria bildningsarbetet
ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare controller Henry Niemi
  tel. 040 651 7925
  e-post henry.niemi@vaasa.fi

Läs mera om Utbildningsnämnden

 • Utbildningsnämnden har en finskspråkiga och en svenskspråkiga sektion. Nämnden fungerar innom bildningssektorn, dess direktör är bildningsdirektör Christina Knookala.
  Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sammansättning

 • Utbildningsnämnden har elva (11) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.
  Ordförande och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.
  Av nämndens ordinarie ledamöter ska minst åtta (8) vara fullmäktigeledamöter eller -ersättare.

Nämndens uppgifter

 • Utbildningsnämnden sörjer för stadens utbildning:

på andra stadiet yrkesutbildningen
yrkesutbildningen för vuxna
gymnasieutbildningen
den grundläggande konstundervisningen
det fria bildningsarbetet
ungdomsservicensen

Utbildningsnämnden fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i nämndens ärende.

Nämndens sektioner

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare controller Henry Niemi
  tel. 040 651 7925
  e-post henry.niemi@vaasa.fi

Utbildningsnämnden sammanträder

på Styrelsegården, Vasaesplanaden 10, från kl. 16.30, tills nämnden besluter annat.