Olet täällä

5.12.2018 - 9:26

Asuntopoliittinen ohjelma edistää kaupungin kasvua

Hietalahti
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.12.2018 muun muassa asuntopoliittista ohjelmaa, mikromuoveja ja Vanhan Vaasan asemakaavaa

Vaasan asuntopoliittinen ohjelma 2018-2022 on osa kaupungin strategian toteuttamista. Asuntopoliittisilla toimenpiteillä edistetään kaupungin kasvun edellyttämää asuntorakentamista, asumisen kohtuuhintaisuutta ja monipuolisuutta sekä asuntorakentamisen kilpailua. Lisäksi toimilla kehitetään sosiaalista asuntotuotantoa, erityisryhmien asumista ja ehkäistään asuinalueiden eriytymistä ja eriarvoistumista.

Asuntotuotantoa pyritään nostamaan 560 asuntoon vuodessa. Erityisryhmien asumista tullaan pääasiallisesti järjestämään pieniin yksiköihin ja erillisiin asuntoihin. Uusien ja vanhojen asuinalueiden suunnittelussa korostuvat palveluiden läheisyys, saavutettavuus ja esteettömyys.

Ohjelma menee vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
 

Mikromuovin ympäristöhaittoja halutaan ehkäistä
 

Valtuutettu Laura Ala-Kokko (vihr.) on 19.3.2018 jättänyt valtuustoaloitteen mikromuoveista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisystä.

Kaupunki pyrkii estämään mikromuovien pääsyn mereen muun muassa imeyttämällä hulevedet mahdollisimman lähelle niiden syntypaikkaa. Tekonurmien osalta on tärkeää, että nurmien käyttäjät muistavat putsata vaatteensa ja kenkänsä ennen kentältä poistumista. Hiekanpoistossa ja lumiensäilömisessä vedet eivät pääse mereen.

Hankinnoissa mikromuovit voidaan ottaa paremmin huomioon ohjeistuksissa. Jätehuollossa monilokerokeräys, jossa jätteet lajitellaan paremmin, ehkäisee myös mikromuoveja. Lapsille ja nuorille annettavassa ympäristökasvatuksessa mikromuovitkin otetaan huomioon.

Lopuksi voidaan vielä todeta, että muovipartikkeleista ei maailmalla ole vielä niin tarkkaa tutkimustietoa, että selkeitä toimenpiteitä voitaisiin aloittaa. Vaasa kuitenkin seuraa aiheesta tehtäviä tutkimuksia ja suosituksia.
 

Vanhan Vaasan keskustaa kehitetään
 

Vanhan Vaasan keskustan asemakaavaa muutetaan niin, että Asemapuistoa kehitetään, raunioita kunnostetaan ja mahdollisesti katetaan sekä uudisrakentamista lisätään. Raunioille tehdään kuntokartoitus ja niiden kattamisesta tehdään vaikutusselvitys ennen kuin toimenpiteitä aloitetaan. Kaava-alueelle esitetään yhtä uutta katua nimeltään Rauniopuistonkuja.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavan kokouksessaan 10.12.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat täältä.

Lue, kuuntele tai katso viitottuna aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut täältä.

 

Uusimmat