Olet täällä

30.8.2017 - 14:09

Hammashoitoon pääsee määräajassa

Kuva hammashoidosta
Aluehallintovirasto antoi 13.2.2017 määräyksen Vaasan suun terveydenhuollolle hoitoon pääsyn saattamisesta lain edellyttämälle tasolle. Määräaika on tavoitettu tehokkaiden toimenpiteiden ansiosta.

- Vaasan kaupungin hammashuolto on antanut 31.8.2017 mennessä selvityksen Aluehallintovirastolle (AVI) toimenpiteistä, joilla hammashuollossa on tavoitettu hoitoon pääsyn määräajat terveydenhuoltolain edellyttämälle tasolle, kertoo vs. johtava ylihammaslääkäri Hanna Kangasmaa.

Vaasan kaupungin hammashuollossa aloitettiin toimenpiteet hoitotakuun toteutumiseksi jo syksyllä 2016, palkkaamalla sijaisia hoitamaan jono-potilaita. 1.2.2017 voimaan tulleen kilpailukykysopimuksen myötä hammaslääkäreiden työaika lisääntyi viikkotasolla 1,5 tuntia. Tämä mahdollisti sen, että jonossa odottavia potilaita pystyttiin ottamaan hoitoon aiempaa enemmän.

Vastaanotto viikonloppuisin ja pyhinä

Jonopotilaita tarkastettiin ja hoidettiin 1.4.2017 alkaen klo 8-18 viikonloppuisin ja arkipyhinä ostopalveluna, kahden hammaslääkärityöparin voimin. Lisäksi hammaslääketieteen kandidaatit tekivät kesän ajan jonopotilaiden tarkastuksia ja hoitoja.

Ajanvarauskäytäntö uudistui kesällä

1.6.2017 alkaen asiakas on saanut hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä hoitoajan kiireettömälle hammaslääkärikäynnille. Myös kiireellisen hoidon toimintamallia muutettiin 24.7.2017 alkaen. Arkipäivystys ulkoistettiin niin, että kaksi ostopalvelutyöparia aloittivat päivystämisen. Näin Vaasan kaupungin hammashuollon päivystävät työparit saivat keskittyä jonopotilaiden tarkastamiseen ja hoitoon.

- Potilaat, jotka oli asetettu jonoon 31.5.2017 mennessä, ovat saaneet elokuun aikana kirjeitse hoitoajat hoitotakuun rajoissa. Yksikään potilas ei enää odota jonossa, iloitsee Kangasmaa.

Uutena toimintana päivystyskäyntien jatkohoidot

17.8.2017 aloitettiin ostopalveluhammaslääkärin tekemänä päivystyskäyntien jatkohoidot. Tämä mahdollistaa sen, että aikoja on enemmän käytössä uusien potilaiden hoitoa varten Vaasan kaupungin hammaslääkäreille kuin aikaisemmin.

Nykyinen puhelinpalvelu on toiminut hyvin

Terveyspalveluiden puhelinjärjestelmä uudistui 5.4.2017. Puhelinpalvelu mahdollistaa asiakkaiden luotettavamman yhteydensaannin.

Tulevaisuuden haasteet

Henkilöstön ikärakenne eläköitymisen myötä asettaa omat haasteensa.

- Tulevaisuuden työntekijätilanteen ja potilaiden hoitoon pääsyn turvaamiseksi olemme kartoittamassa ”Kerralla kuntoon” –mallin käyttöönottoa. Tässä mallissa potilaan suun terveys pyritään hoitomaan yhdellä hoitokerralla kuntoon. Malli on jo laajalti käyttöönotettu julkisessa suun terveydenhuollossa ja siitä on hyvät kokemukset potilaan hoitoon pääsyssä ja hoidon hallinnassa, kuvailee Kangasmaa.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat

18.6.2018
Elokuusta 2018 lähtien Merenkurkun neuvosto hallinnoi yhdessä neljän muun hankekumppanin kanssa viidentoista organisaation rahoittamaa kolmevuotista hanketta. Rajat ylittävän yhteistyön tavoitteena...