Förbigå menyn

Södra stadsfjärden

Stig vid Södra Stadsfjärden. Bild Jan Nyman.

Södra Stadsfjärden ligger sydost om stadens centrum. Om man ser till hela lanskapets struktur är Stadsfjärden en vidsträckt havsvik i strandzonen. Söder om staden går den in som en lång tunga mot Toby-Laihela ås mynning. Fjärden är drygt 6 kilometer lång från Vasklot till åmynningen, men för fåglar är den inre, vassbevuxna delen viktigast. Förutom vass växer rikligt med blåsäv i Södra Stadsfjärden och på stränderna trivs både gråal och klibbal.

Man kan bekanta sig med Södra Stadsfjärdens fågelbestånd från fågeltornet på Rövarskär. Observationerna blir betydligt lättare med kikare eller tubkikare. Ut till Rövarskär går spångar genom vassen från Risön, där det finns en parkering. Man kan endast promenera till Rövarskär, spångarna är inte tänkta för cykel eller barnvagn. Vid fågeltornet finns en rastplats med eldstad. Vid Toby ås mynning finns också ett fågeltorn som man kan promenera till från parkeringen. Området förvaltas av Forststyrelsen.

Under vår- och höstflyttningen samlas bl.a. sjöfåglar och vadare för att rasta och söka föda vid Södra Stadsfjärden. På området kan man se doppingar, änder, gäss, tranor och vadare. På sommaren är det häckande fågelbeståndet i Södra Stadsfjärdens vassruggar och strandskogar artrikt. I vassruggarna häckar bl.a. sävsparv och sävsångare. Fåtaligare häckande arter är gräshoppssångare och skäggmes. I strandskogarna lever bl.a. järpe, sparvuggla, grönsångare, gärdsmyg, koltrast, näktergal och mindre hackspett.

På området är naturupplevelser möjliga under årets alla månader, men den bästa tiden för utflykter är mellan april och oktober.

Utsikt från Rövarskär. Bild Christine Bonn.