Förbigå menyn
Koululiikunta

Skolornas klubbverksamhet

Skolans klubbverksamhet är avgiftsfri och frivillig hobbyverksamhet för elever i åk 1-9 i den grundläggande utbildningen.  Skolorna informerar om den egna klubbverksamheten i början av läsåret, bl.a. erbjuds det idrottsklubbar.

Syftet med klubbverksamheten är att ordna mångsidiga fritidsaktiviteter som stöder barnens och de ungas uppväxt och blir en fast del av deras eftermiddag. Med klubbverksamheten vill man erbjuda varje barn en möjlighet till minst en klubbaktivitet genom hela den grundläggande utbildningen.

I verksamheten vill man få med sådana barn och unga som på grund av att t.ex. familjens stöd saknas inte har möjlighet att utöva en hobby regelbundet. Med klubbverksamheten strävar man efter att fördjupa hemmets och skolans samarbetsformer och att öka elevernas delaktighet.

Vid ordnandet av klubbverksamheten drar man nytta av tredje sektorns, skolans övriga intressentgruppers och olika förvaltningars kunnande.