Ohita valikko
lapsi hiekkalaatikolla

Yksityinen varhaiskasvatus

Vaasassa perheet voivat halutessaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa myös yksityisestä päiväkodista.

Kunnallisten päiväkotien lisäksi Vaasassa toimii 12 yksityistä päiväkotia, jotka Vaasan kaupunki on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Näitä päiväkoteja kutsutaan palvelusetelipäiväkodeiksi.

Kyseisten päiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaa samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Kunta myös valvoo palvelusetelipäiväkoteja.

Palvelusetelin sääntökirja yleinen osa (pdf)

Palvelusetelin sääntökirja erityinen osa (pdf)

Hakeminen ja palveluseteli

Jos lapselle haetaan hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, voi perhe saada palvelusetelin. Tällöin yksityisen päivähoidon asiakasmaksu on saman suuruinen kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa.

Paikkaa yksityiseen palvelusetelipäiväkotiin haetaan täyttämällä palvelusetelihakemus Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa. Katso tarkemmat ohjeet varhaiskasvatuspaikan hakemiseen.

Länsiniityn uusi päiväkoti avataan tammikuussa 2023.

Länsiniityn alueella (os. Nuotiopiiri) aloittaa uusi palvelusetelipäiväkoti toimintansa tammikuussa 2023.

Päiväkodissa aloittaa kolme suomenkielistä lapsiryhmää (yksi alle 3-vuotiaiden ryhmä ja kaksi yli 3-vuotiaiden ryhmää) ja kaksi ruotsinkielistä lapsiryhmää (yksi alle 3-vuotiaiden ja yksi yli 3-vuotiaiden ryhmä). Päiväkodissa ei järjestetä esiopetusta.

Varhaiskasvatuspaikkoja uuteen päiväkotiin voi jo nyt hakea täyttämällä palvelusetelihakemuksen varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta.

Linkki varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin.

Huomioithan, että vielä tässä vaiheessa päiväkoti löytyy valikosta nimellä ”Länsiniityn pk/Västerängens daghem”. Kun päiväkoti saa nimen, päivittyy nimitieto sähköisessä asioinnissa ja Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksen www-sivuille.

Lisätietoja hakemisesta sekä palvelusetelistä antaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus,

Yhteystiedot

Ota yhteyttä