Ohita valikko
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja irtisanominen

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.  Vaasassa varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa päiväkodeissa.

 

Hakeminen

Hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta tai heti kun hoidon tarve on tiedossa.

Kun haluat hakea lapsellesi paikkaa kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai avoimen päiväkodin kerhoon, täytä hakemus sähköisessä asiointipalvelussamme.

Mikäli sinulla ei ole suomalaista sosiaaliturvatunnusta niin ole yhteydessä palveluohjaukseen. Ethän laita henkilötunnuksia viestiin tietoturvasyistä.

  • Kun haet paikkaa kunnalliseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, täytä: Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen
  • Kun haet paikkaa yksityiseen päiväkotiin, täytä: Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatukseen
  • Hakemukset yli kuntarajojen käsitellään tapauskohtaisesti. Ota tässä tapauksessa yhteyttä palvelupäällikkö Maria Karvoseen sähköpostitse osoitteella maria.karvonen@vaasa.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 050 325 4821.

Hakemukseen merkitään palvelun tarve ja päivämäärä, jolloin varhaiskasvatuksen toivotaan alkavan. Hakemukseen voi merkitä kolme paikkatoivetta. Varhaiskasvatuspaikka annetaan mahdollisuuksien mukaan perheen ensisijaisen toiveen perusteella.

Päätös paikasta noin kolme viikkoa ennen aloitusta

Perheeseen otetaan yhteyttä noin kuukausi ennen varhaiskasvatuksen toivottua aloitusta ja tarkistetaan varhaiskasvatuksen tarve.

Päätöksen varhaiskasvatuspaikasta perhe saa noin kolme viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Päätöksen antamisen jälkeen varhaiskasvatuksen aloituspäivää ei voi enää muuttaa.

Hakemus varhaiskasvatuspaikasta on voimassa yhden vuoden.

Ruotsin kielikylpyyn voivat hakea vaasalaiset lapset, joiden äidinkieli on suomi. Kielikylpyyn haku tapahtuu sähköisessä asiointipalvelussamme vuosittain tammi-helmikuussa.

Äkillinen ja ennakoimaton varhaiskasvatuspaikan tarve

Jos varhaiskasvatuksen tarve on äkillinen, ennakoimaton ja johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista.

Hakemus on täytettävä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta on osoitettava tieto kirjallisesti. Perheen on hyvä varautua siihen, että lapselle osoitettu varhaiskasvatuspaikka ei välttämättä ole ensisijaisten toiveiden mukainen.

Hoitopaikan vaihtaminen

Varhaiskasvatuspaikkaa koskeva hakemus poistetaan Vaasan kaupungin tietojärjestelmästä, kun lapsi on saanut varhaiskasvatuspaikan. Näin toimitaan, vaikka myönnetty paikka ei olisi toiveiden mukainen. Huoltajat eivät voi sopia esimerkiksi yksikön esimiehen tai henkilökunnan kanssa, että hakemus toivottuun yksikköön jätetään voimaan.

Jos huoltajat haluavat hakea lapselleen siirtoa toivomaansa yksikköön, tulee tehdä ns. siirtohakemus. Tämä tehdään varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa. Hakemuksen tyypiksi valitaan ” Hoitopaikan vaihtaminen

Siirtohakemus on voimassa yhden vuoden. Jos huoltajat haluavat perua siirtohakemuksen, tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta. Kun toivotusta yksiköstä vapautuu paikka, ottaa päiväkodinjohtaja / perhepäivähoidonohjaaja yhteyttä huoltajiin. Siirto uuteen yksikköön ei välttämättä tapahdu huoltajien toivomana ajankohtana.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen palveluohjaus, p. 06 325 2552 (ma – pe 9.00 – 15.00), sähköposti varhaiskasvatus.palveluohjaus@vaasa.fi

Paikan irtisanominen ja määräaikainen luovuttaminen

Paikan irtisanominen

Vanhempien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitosuhteen päättymisestä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan tai irtisanoa varhaiskasvatuspaikka Edlevo Appissa. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 14 vuorokautta ennen hoitosuhteen päättymistä. Valitse irtisanomispäiväksi lapsen viimeinen hoitopäivä.

Tulosta tästä irtisanomislomake

Paikan määräaikainen luovuttaminen

Vanhemmat voivat halutessaan luovuttaa varhaiskasvatuspaikan pois määräaikaisesti, jos lapsi on ollut kyseisessä varhaiskasvatuspaikassa vähintään neljä kuukautta.

Lapsi voi keskeytyksen jälkeen palata samaan varhaiskasvatuspaikkaan. Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä kuukautta ja enintään yhden vuoden.

Määräaikaisen luovutuksen aloittamisesta ja määräajasta sovitaan etukäteen päiväkodinjohtajan kanssa. Keskeytyksen ajalta ei peritä asiakasmaksua.

Tulosta tästä Päivähoitopaikan määräaikainen luovuttaminen -lomake.

Tänä aikana alle 3-vuotiaalla lapsella on oikeus kotihoidon tukeen ja alle kouluikäisellä lapsella oikeus kotihoidon tuen perusosan sisaruskorotukseen. Jos keskeytys päättyy syyskuun jälkeen, perheellä ei ole maksutonta heinäkuuta seuraavana kesänä.

Varhaiskasvatustarpeen muutos

Lapsenne varhaiskasvatuksen tarve tuntimäärineen määritellään varhaiskasvatuksen alkaessa.

Jos tarpeeseen tulee muutoksia eli varhaiskasvatustunteja tarvitaan enemmän tai vähemmän, tehdään muutoksesta sopimus suoraan päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

Muutoksista on hyvä keskustella ajoissa, vähintään kuukausi ennen toivottua muutosta. Uuden palveluntarpeen tulee olla voimassa vähintään viisi kuukautta.

 

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto

Olemme avoinna

  • Puhelinajat: ma - pe klo 9.00 - 15.00

  • Asiakasvastaanotto ainoastaan ajanvarauksella