Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja irtisanominen

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.  Vaasassa varhaiskasvatuspalveluja on saatavilla päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimissa päiväkodeissa.

 

Hakeminen

Hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta tai heti kun hoidon tarve on tiedossa.

Kun haluat hakea lapsellesi paikkaa kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai avoimen päiväkodin kerhoon, täytä hakemus sähköisessä asiointipalvelussamme.

  • Kun haet paikkaa kunnalliseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, täytä: Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen
  • Kun haet paikkaa yksityiseen päiväkotiin, täytä: Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatukseen
  • Hakemukset yli kuntarajojen käsitellään tapauskohtaisesti. Ota tässä tapauksessa yhteyttä palvelupäällikkö Maria Karvoseen.

Sähköpostilla: maria.karvonen@edu.vaasa.fi  

puhelimella: 06 325 3124 tai 0503254821

Hakemukseen merkitään palvelun tarve ja päivämäärä, jolloin varhaiskasvatuksen toivotaan alkavan. Hakemukseen voi merkitä kolme paikkatoivetta. Varhaiskasvatuspaikka annetaan mahdollisuuksien mukaan perheen ensisijaisen toiveen perusteella.

Päätös paikasta noin kolme viikkoa ennen aloitusta

Perheeseen otetaan yhteyttä noin kuukausi ennen varhaiskasvatuksen toivottua aloitusta ja tarkistetaan varhaiskasvatuksen tarve.

Päätöksen varhaiskasvatuspaikasta perhe saa noin kolme viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta. Päätöksen antamisen jälkeen varhaiskasvatuksen aloituspäivää ei voi enää muuttaa.

Hakemus varhaiskasvatuspaikasta on voimassa yhden vuoden.

Ruotsin kielikylpyyn voivat hakea vaasalaiset lapset, joiden äidinkieli on suomi. Kielikylpyyn haku tapahtuu sähköisessä asiointipalvelussamme vuosittain tammi-helmikuussa.

Äkillinen ja ennakoimaton varhaiskasvatuspaikan tarve

Jos varhaiskasvatuksen tarve on äkillinen, ennakoimaton ja johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista.

Hakemus on täytettävä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamista. Äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta on osoitettava tieto kirjallisesti. Perheen on hyvä varautua siihen, että lapselle osoitettu varhaiskasvatuspaikka ei välttämättä ole ensisijaisten toiveiden mukainen.

Hoitopaikan vaihtaminen

Jos haluatte vaihtaa lapsenne varhaiskasvatuspaikkaa, täyttäkää hakemus sähköisessä asiointipalvelussamme: Hakemus varhaiskasvatukseen ->Hoitopaikan vaihtaminen.

Siirtotoive toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Hakemus on voimassa yhden vuoden.

Paikan irtisanominen ja määräaikainen luovuttaminen

Paikan irtisanominen

Vanhempien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitosuhteen päättymisestä lapsen varhaiskasvatuspaikkaan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukausi ennen hoitosuhteen päättymistä.

Tulosta tästä irtisanomislomake

Paikan määräaikainen luovuttaminen

Vanhemmat voivat halutessaan luovuttaa varhaiskasvatuspaikan pois määräaikaisesti, jos lapsi on ollut kyseisessä varhaiskasvatuspaikassa vähintään neljä kuukautta.

Lapsi voi keskeytyksen jälkeen palata samaan varhaiskasvatuspaikkaan. Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä kuukautta ja enintään yhden vuoden.

Määräaikaisen luovutuksen aloittamisesta ja määräajasta sovitaan etukäteen päiväkodinjohtajan kanssa. Keskeytyksen ajalta ei peritä asiakasmaksua.

Tulosta tästä Päivähoitopaikan määräaikainen luovuttaminen -lomake.

Tänä aikana alle 3-vuotiaalla lapsella on oikeus kotihoidon tukeen ja alle kouluikäisellä lapsella oikeus kotihoidon tuen perusosan sisaruskorotukseen. Jos keskeytys päättyy syyskuun jälkeen, perheellä ei ole maksutonta heinäkuuta seuraavana kesänä.

Varhaiskasvatustarpeen muutos

Lapsenne varhaiskasvatuksen tarve tuntimäärineen määritellään varhaiskasvatuksen alkaessa.

Jos tarpeeseen tulee muutoksia eli varhaiskasvatustunteja tarvitaan enemmän tai vähemmän, tehdään muutoksesta sopimus suoraan päiväkodin johtajan tai perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

Muutoksista on hyvä keskustella ajoissa, vähintään kuukausi ennen toivottua muutosta. Uuden palveluntarpeen tulee olla voimassa vähintään viisi kuukautta.

 

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

  • 06 325 2552

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto

Olemme avoinna

  • Puhelinajat: ma - pe klo 9.00 - 15.00

  • Asiakasvastaanotto ainoastaan ajanvarauksella

  • 14.10. - 16.10.2020 koulujen syysloma - suljettu

  • 23.12.2020 - 3.1.2021 joululoma - suljettu