Förbigå menyn
lapsi hiekkalaatikolla

Privat småbarnspedagogik

I Vasa kan familjerna om de så önskar också ansöka om en småbarnspedagogikplats på ett privat daghem.

Förutom de kommunala daghemmen fungerar i Vasa tolv privata daghem, vilka Vasa stad har godkänt som serviceproducenter. Dessa daghem kallas servicesedeldaghem.

Verksamheten vid dessa daghem regleras och styrs av samma lagar, förordningar och bestämmelser som kommunens egen verksamhet inom småbarnspedagogiken. Kommunen övervakar också servicesedeldaghemmen.

Regelbok för servicesedeltjänster Allmänna delen (pdf)

Regelbok för servicesedeltjänster Särskilda delen (pdf)

 

Ansökan och servicesedel

Om familjen söker en vårdplats för barnet i ett privat daghem, kan familjen få en servicesedel. Då är klientavgiften för den privata dagvården lika stor som avgiften inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Servicesedeln är ett alternativ till tjänster som kommunen själv producerar eller köper. Kommunen bestämmer värdet på servicesedeln och godkänner de serviceproducenter, vars tjänster kan köpas med servicesedeln.

Ansökan om en plats i ett privat servicesedeldaghem görs genom att fylla i en servicesedelansökan via Vasa stads småbarnspedagogiks elektroniska kommunikation. Se närmare anvisningar om ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken.

Västerängens nya daghem öppnar i januari 2023.

I Västerängens område (adress: Lägereldsringen) börjar ett nytt servicesedeldaghem sin verksamhet i januari 2023.

I daghemmet kommer det att finnas tre finskspråkiga barngrupper (en grupp för barn under 3 år och två grupper för barn över 3 år) och två svenskspråkiga grupper (en grupp för barn under tre år och en grupp för barn över 3 år). Daghemmet har ingen förskoleundervisning.

Redan nu kan man ansöka om en småbarnspedagogikplats i det nya daghemmet genom att elektroniskt fylla i en servicesedelansökan.

Länken till småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering.

Observera, att ännu i detta skede hittas daghemmet i menyn under namnet ”Länsiniityn pk/Västerängens daghem”. Då daghemmet får sitt namn uppdateras uppgifterna på småbarnspedagogikens elektroniska ärendehantering och på stadens www-hemsida för småbarnspedagogik.

Mera information om ansökan och servicesedlar ger småbarnspedagogikens servicehandledning:

Kontaktuppgifter

Ta kontakt