Förbigå menyn
lapsi hiekkalaatikolla

Privat småbarnspedagogik

I Vasa kan familjerna om de så önskar också ansöka om en småbarnspedagogikplats på ett privat daghem.

Förutom de kommunala daghemmen fungerar i Vasa tolv privata daghem, vilka Vasa stad har godkänt som serviceproducenter. Dessa daghem kallas servicesedeldaghem.

Verksamheten vid dessa daghem regleras och styrs av samma lagar, förordningar och bestämmelser som kommunens egen verksamhet inom småbarnspedagogiken. Kommunen övervakar också servicesedeldaghemmen.

Regelbok för servicesedeltjänster (pdf)

 

 

Ansökan och servicesedel

Om familjen söker en vårdplats för barnet i ett privat daghem, kan familjen få en servicesedel. Då är klientavgiften för den privata dagvården lika stor som avgiften inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Servicesedeln är ett alternativ till tjänster som kommunen själv producerar eller köper. Kommunen bestämmer värdet på servicesedeln och godkänner de serviceproducenter, vars tjänster kan köpas med servicesedeln.

Ansökan om en plats i ett privat servicesedeldaghem görs genom att fylla i en servicesedelansökan via Vasa stads småbarnspedagogiks elektroniska kommunikation. Se närmare anvisningar om ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt