Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Oppilaanohjaus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta. Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen. Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.
Vaasassa peruskoulun vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksen päävastuu on luokanopettajalla ja vuosiluokilla 7-9 koulun oppilaanohjaajilla, mutta ohjaus kuuluu kaikkien toimijoiden tehtäviin ja moniammatillisuutta painotetaan erityisesti opiskelun nivelvaiheissa. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tarjota oppilaalle oppimisen ja opiskelun sekä oman elämän ja uran suunnittelun ohjausta koko opintopolun ajan. Oppilaanohjauksen kautta oppilas saa myös psykososiaalista tukea opiskeluvalmiuksiensa ja itsenäisyytensä kehittämiseen yhteistyössä oppilaanohjaajan muiden opettajien ja huoltajien kanssa. Oppilaanohjauksen kokonaisuus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden luokkamuotoiseen ohjaukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen, pienryhmäohjaukseen ja työelämään tutustumiseen.
Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä koulujen oppilaanohjaajiin.

Puhelinasiointi

Borgaregatans skolanin oppilaanohjaaja

+358401531756
Yhteyshenkilö: