Ohita valikko

Sundomin keskusta (ak1050)

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 17.6-15.8.2022.
Asiasta voi tehdä muistutuksen kaavoitukselle nähtävilläoloaikana.

Asemakaavan taustaselvityksiä voi pyytää kaavoituksesta nähtäväksi. Taustaselvityksiä on referoitu asemakaavaselostuksessa kattavasti.

Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä lisärakentamiselle ja Sundomin palvelurakenteen kehittämiselle sekä tukea kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan kylämiljöön säilymistä.

Asemakaavoituksen kohteena on Yttersundomissa sijaitsevien koulukeskuksen, kotiseutumuseon, pappilan, sekä Hemgårdenin ja Kårkullan erityisasumisen ympäristö.

  1. Vireille 27.11.2018

  2. OAS 12.-28.6.2019

  3. Hyväksytty

  4. Lainvoimainen

Lisätiedot