Ohita valikko

Alkula (ak1127)

Alkulan alueen kehittäminen vaatii kaavamuutoksen, koska se on voimassa olevassa kaavassa varattu urheilualueeksi. Alkulan tilan päärakennus on suojeltu rakennussuojelulailla ja sen lähiympäristössä on muitakin arvokkaita kohteita, mm. jäänteitä vanhan Alkulan tilan toiminnasta.  

Nykyinen käyttö 4H-yhdistyksen toiminnan keskuksena on turvattava, ja alueen käyttöä vierailukohteena on kehitettävä ja tuettava kaavoituksella. Lähiympäristössä on mahdollisesti muitakin kaavoituksen avulla tutkittavia kehittämiskohteita, kuten purettu Vanhan Vaasan alakoulun tontti ja vanha metsäesimiehen virkatalon alue. Ratkaistavana on käyttötarkoitusten ja suojelun lisäksi erityisesti liikenteeseen ja pysäköintiin liittyviä kysymyksiä.
Kaavoitus käynnistyy vuoden 2023 aikana ja tavoitteena on lainvoimainen asemakaava vuoden 2025 aikana.

  1. Vireille 15.3.2023

  2. OAS 15.3.-13.4.2023

  3. Ehdotus

  4. Hyväksytty

  5. Lainvoimainen

Valmistelija