Förbigå menyn

Alkula (ak1127)

Utvecklingen av Alkulaområdet kräver en planändring, eftersom det i den gällande detaljplanen reserveras som sportområde. Huvudbyggnaden på Alkula gård skyddas med stöd av byggnadsskyddslagen och det finns även andra värdefulla objekt i dess omgivning, bland annat rester av verksamheten på den gamla Alkula gård.  

Den nuvarande användningen som 4H-föreningens verksamhetscenter bör tryggas och användningen av området som besöksmål bör utvecklas och stödjas med planläggning. I den närmaste omgivningen finns eventuellt även andra objekt som bör undersökas och som man genom planläggning kan utveckla, såsom tomten för den rivna skolan Vanhan Vaasan alakoulu och området för skogsförmannens före detta tjänstebostad. Utöver användningsändamål och skyddsfrågor finns det även frågor kring i synnerhet trafik och parkering som behöver lösas.
Planeringen börjar under året 2023 och målet är en lagakraftvunnen detaljplan år 2025.

  1. Aktuell 15.3.2023

  2. PDB 15.3-13.4.2023

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Beredare