Förbigå menyn

Delgeneralplan för Långskogen

Delgeneralplaneområdet består av området mellan kommungränsen mellan Vasa och Korsholm, järnvägen och Östra Runsorvägen. Områdets areal är ca 5 km2.

Delgeneralplaneområdet bildar tillsammans med delgeneralplaneområdet Granholmsbacken i Korsholm ett omfattande, enhetligt nytt industri- och arbetsplatsområde, där gatunätet och kvartersområdena fortsätter på bägge sidorna om kommungränsen. Vasas stadsfullmäktige godkände 8.10.2018 planen som vann laga kraft 28.11.2018.