Ohita valikko

Ravilaakson väliaikaiskäyttö

Väliaikaiskäyttö tulee olemaan kiinteä osa koko Ravilaakson kehittämistyötä ja alueen identiteetin syntymistä. Samalla se tekee alueesta ympäristöllisesti, esteettisesti ja toiminnallisesti viihtyisämmän.

Tietyt Ravilaakson alueet on tarkoitus avata kaikkien kaupunkilaisten ja erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Nämä alueet ovat tarkemmin nähtävillä alla olevasta kuvasta. Päämääränä on päästää ihmiset kehittämään aluetta ja tutustumaan alueeseen, ja täten myös osallistuttaa heitä. Vaikka Ravilaakson rakennusprosessi on pitkä, Vaasan kaupungille on tärkeää, että alue pääsee muotoutumaan ja kaupunkilaisten käyttöön jo rakennusvaiheen aikana. Väliaikaiskäyttö tulee olemaan kiinteä osa koko Ravilaakson kehittämistyötä ja alueen identiteetin syntymistä. Samalla se tekee alueesta ympäristöllisesti, esteettisesti ja toiminnallisesti viihtyisämmän. Kaupunki on halunnut alusta saakka, että alueesta muotoutuu yhteisöllinen, monipuolinen ja kiinnostava asuin- ja ajanviettopaikka. Tilapäiskäytöllä on myös vahva liitäntä kaupungin strategiaan, jossa korostetaan muun muassa yhteiskehittämistä kaupunkilaisten kanssa.

Väliaikaiskäyttö on nimensä mukaisesti tilapäistä toimintaa vielä rakentamattomalla alueella, laajemmin määriteltynä tyhjien alueiden tai rakennusten käyttöä johonkin muuhun kuin niiden ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. Se on ruohonjuuritason alhaalta ylös suuntautuvaa kaupunkikehittämistä, joka on keino vastata tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin. Lukuisat esimerkit niin Suomesta kuin maailmalta tukevat sen käyttöä osana kaupunkikehittämistä ja kokeilukulttuuria. Aiemmin tilapäiskäyttöä muodostui lähinnä suunnittelematta epävirallisempia reittien kautta, mutta nyt sitä on alettu ottaa myös osaksi virallista suunnitteluprosessia. Se sopii yhteen alueen kehityssyklien kanssa, sillä alueiden suunnittelu ja toteutukseen liittyvät prosessit ottavat aina oman aikansa.

Väliaikaiskäytön ideana on, että kaupunki antaa alueita eri kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön, solmii niiden kanssa sopimukset ja nämä toimijat tulevat vastaamaan toiminnan toteutuksesta ja myös oman alueensa kunnossapidosta. Väliaikaiskäyttöön tulevien mahdollisten rakennelmien toteutuksessa hyödynnetään olemassa olevaa pohjaa, eikä tarkoituksena ole rakentaa pysyviä rakennelmia. Väliaikaiset, siirreltävät rakenteet ovat sallittuja, mikäli toimija pystyy itse niistä vastaamaan. Kaupunki ei osallistu rakennelmien toteutukseen, alueen maisemointiin tai hoitoon. Väliaikaiskäytön on tarkoitus olla matalan kynnyksen toimintaa, jossa myös eri toimijat voivat löytää toisensa, tehdä yhteistyötä sekä muodostaa uudenlaisia verkostoja. Osa väliaikaiskäyttöalueesta pysyy puistomaisena alueena. Erityisen sopivia alueelle ovat erilaiset liikuntaan, kulttuuriin ja esimerkiksi kaupunkiviljelyyn liittyvä toiminta sekä pop up -toiminnot, joita voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toteuttaa alueen jossakin muussa osassa. Väliaikaiskäyttöön osoitetulla alueella rakentaminen alkaa noin vuosina 2026-2035, jolloin toiminnot väistävät rakentamisen tieltä.

Ravilaaksoon on nyt toteutettu jo Vaasan kaupungin toimesta väliaikainen moukarinheittokenttä ja Vaasan yliopiston kotouttamisohjelmaan liittyvää pienviljelytoimintaa ( https://www.uwasa.fi/en/vaasa-spouse-programme ). Suunnitteilla on myös ns. tee se itse skeittipuisto Ruutikellarintien ja Rantamantien kulmaukseen.

Ravilaakson väliaikaistoiminnasta tai sellaisen perustamisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kaavoitukseen ja tai kiinteistötoimeen.

Oliver Schulte-Tigges, oliver.schulte-tigges@vaasa.fi / kaavoitus@vaasa.fi

Christoffer Rönnlund, christoffer.ronnlund@vaasa.fi

 

Ota yhteyttä