Ohita valikko

Ravilaakson väliaikaiskäyttö

Väliaikaiskäyttö tulee olemaan kiinteä osa koko Ravilaakson kehittämistyötä ja alueen identiteetin syntymistä. Samalla se tekee alueesta ympäristöllisesti, esteettisesti ja toiminnallisesti viihtyisämmän. Ilmoittautuminen on käynnissä 14.8.-13.9.2020.

Kevään 2021 aikana tietyt Ravilaakson alueet on tarkoitus avata kaikkien kaupunkilaisten ja erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön. Nämä alueet ovat tarkemmin nähtävillä alla olevasta kuvasta. Päämääränä on päästää ihmiset kehittämään aluetta ja tutustumaan alueeseen, ja täten myös osallistuttaa heitä. Vaikka Ravilaakson rakennusprosessi on pitkä, Vaasan kaupungille on tärkeää, että alue pääsee muotoutumaan ja kaupunkilaisten käyttöön jo rakennusvaiheen aikana. Väliaikaiskäyttö tulee olemaan kiinteä osa koko Ravilaakson kehittämistyötä ja alueen identiteetin syntymistä. Samalla se tekee alueesta ympäristöllisesti, esteettisesti ja toiminnallisesti viihtyisämmän. Kaupunki on halunnut alusta saakka, että alueesta muotoutuu yhteisöllinen, monipuolinen ja kiinnostava asuin- ja ajanviettopaikka. Tilapäiskäytöllä on myös vahva liitäntä kaupungin strategiaan, jossa korostetaan muun muassa yhteiskehittämistä kaupunkilaisten kanssa.

Väliaikaiskäyttö on nimensä mukaisesti tilapäistä toimintaa vielä rakentamattomalla alueella, laajemmin määriteltynä tyhjien alueiden tai rakennusten käyttöä johonkin muuhun kuin niiden ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. Se on ruohonjuuritason alhaalta ylös suuntautuvaa kaupunkikehittämistä, joka on keino vastata tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin. Lukuisat esimerkit niin Suomesta kuin maailmalta tukevat sen käyttöä osana kaupunkikehittämistä ja kokeilukulttuuria. Aiemmin tilapäiskäyttöä muodostui lähinnä suunnittelematta epävirallisempia reittien kautta, mutta nyt sitä on alettu ottaa myös osaksi virallista suunnitteluprosessia. Se sopii yhteen alueen kehityssyklien kanssa, sillä alueiden suunnittelu ja toteutukseen liittyvät prosessit ottavat aina oman aikansa.

Väliaikaiskäytön ideana on, että kaupunki antaa alueita eri kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön, solmii niiden kanssa sopimukset ja nämä toimijat tulevat vastaamaan toiminnan toteutuksesta ja myös oman alueensa kunnossapidosta. Väliaikaiskäyttöön tulevien mahdollisten rakennelmien toteutuksessa hyödynnetään olemassa olevaa pohjaa, eikä tarkoituksena ole rakentaa pysyviä rakennelmia. Väliaikaiset, siirreltävät rakenteet ovat sallittuja, mikäli toimija pystyy itse niistä vastaamaan. Kaupunki ei osallistu rakennelmien toteutukseen, alueen maisemointiin tai hoitoon. Väliaikaiskäytön on tarkoitus olla matalan kynnyksen toimintaa, jossa myös eri toimijat voivat löytää toisensa, tehdä yhteistyötä sekä muodostaa uudenlaisia verkostoja. Osa väliaikaiskäyttöalueesta pysyy puistomaisena alueena. Erityisen sopivia alueelle ovat erilaiset liikuntaan, kulttuuriin ja esimerkiksi kaupunkiviljelyyn liittyvä toiminta sekä pop up -toiminnot, joita voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toteuttaa alueen jossakin muussa osassa. Väliaikaiskäyttöön osoitetulla alueella rakentaminen alkaa noin vuosina 2026-2035, jolloin toiminnot väistävät rakentamisen tieltä.

Väliaikaiskäytön hakuprosessi on kaksivaiheinen:

1. Avoin ilmoittautumismenettely 14.8.-13.9.2020
2. Yhteinen ideointivaihe Maptionnaire-sovelluksessa 16.9.-13.11.2020  https://app.maptionnaire.com/fi/9240/

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan kiinnostuneita, kolmannen sektorin toimijat voivat ilmoittautua mukaan sähköpostitse Oliver Schulte-Tiggesille osoitteeseen oliver.schulte-tigges@vaasa.fi. Viestiin kannattaa liittää mukaan yhteystiedot ja lyhyt selostus siitä, minkälaista toimintaa haluaisitte harjoittaa alueella. Lisäksi on hyvä kertoa, miten käytännön toteutus on ajateltu hoitaa. Kaupunki voi tässä vaiheessa tehdä karsintaa, mikäli se ei näe toiminnan olevan alueelle soveltuvaa.

Toisessa vaiheessa jatkoon valitut ehdokkaat pääsevät ideoimaan yhdessä väliaikaiskäyttöä Maptionnaire-sovelluksen avulla. Maptionnaire on karttapohjainen kyselytyökalu, jonka avulla toimijat voivat yhdessä reaaliaikaisesti suunnitella väliaikaiskäyttöaluetta vastaamalla kysymyksiin ja tekemällä merkintöjä karttakuvaan. Lisäksi esimerkiksi kuvien lisääminen on mahdollista. Kaupunki on myös ottanut huomioon, ettei kaikilla välttämättä ole mahdollisuutta Maptionnairen käyttöön. Tällöin heidän on mahdollisuus lähettää ehdotuksensa sähköpostitse, lisätietoa tästä tulossa myöhemmin. Tämän jälkeen siirrytään neuvotteluvaiheeseen ja sopimusten tekemiseen sopivien toimijoiden kanssa.

Ota yhteyttä