Förbigå menyn

Förälska dig i Travdalen

Travdalen är en ny, stämningsfull stadsdel, som kommer att utgöra en fortsättning på Vasas rutplanecentrum.

Travdalen är en ny stadsdel som kommer att utgöra en fortsättning på Vasas rutplanecentrum. Detta detaljplaneområde omfattar Vasas f.d. travbaneområde. I planområdet ingår även motorvägen (E12) från Krutkällarvägen till Malmögatan och ett område väster om motorvägen angränsande till Skånegatan, Travgatan och Krutkällarvägen.

I Travdalen byggs en attraktiv och stämningsfull boendemiljö bestående av ca 135 000 kvadratmeter våningsyta. Ungefär 1600–1800 nya bostäder kommer att byggas på området och de blir hem för 2000–2500 invånare. Det kommer även att finnas mångsidiga möjligheter till olika typer av service och affärslokaler på området.

Förberedande jordbyggnadsarbeten har redan påbörjats i Travdalen. Byggnadsarbetena pågår i 2–3 år. Byggandet i de första kvarteren startar år 2020. Målet är att de första invånarna ska kunna flytta in på området under åren 2022–2023.

Travdalen är en stadsdel med hjärta och mångsidig bostadsstruktur där allt som är viktigt finns nära. Här trivs såväl barn som vuxna, invånare som besökare!

Staden satsar på utveckling av området

Den mångsidiga service, de levande gator och öppna platser som planeras i Travdalen uppkommer inte av sig själva. De kräver aktiva åtgärder av staden och intelligent styrning och utveckling av byggandet. Samarbete krävs både inom staden och mellan olika instanser i fråga om byggandet.

Det är meningen att området ska få en egen identitet och satsningar görs för att skapa en sådan. Travdalens särdrag skapas av bland annat ett eget konstprogram för bostadsområdet och stadsplanering som styr bostadsutbudet och byggandet. I synnerhet satsas på energilösningar som en del av Vasa stads energi- och klimatprogram samt på nya sätt att förverkliga affärs- och verksamhetslokaler. Även på kvaliteten på byggandet av offentliga lokaler satsas kraftigt. En del av Travdalens området kommer att finnas tillgängligt för tillfällig användning under våren 2021. Tillfällig användning är en del av utvecklingsarbetet i området och bildandet av dess identitet. För närvarande letar staden efter potentiella aktörer från tredje sektor för att genomföra tillfällig användning.

En hållbar invånarstruktur bestående av olika människor, högklassig närservice, utveckling av gemenskapen och mångsidigt främjande av kultur ger på både kort och lång sikt förutom Travdalen även staden i övrigt ett stort mervärde. De förbättrar områdets funktion och ökar dess dragningskraft. En mångsidig stadsstruktur har även en betydande inverkan när det gäller att främja den lokala ekonomin och sysselsättningen. Det här stämmer överens med Vasa stads strategi och är uttryckligen att främja en rik och mångsidig stadskultur!

Staden satsar på utveckling av området

Den mångsidiga service, de levande gator och öppna platser som planeras i Travdalen uppkommer inte av sig själva. De kräver aktiva åtgärder av staden och intelligent styrning och utveckling av byggandet. Samarbete krävs både inom staden och mellan olika instanser i fråga om byggandet.

Det är meningen att området ska få en egen identitet och satsningar görs för att skapa en sådan. Travdalens särdrag skapas av bland annat ett eget konstprogram för bostadsområdet och stadsplanering som styr bostadsutbudet och byggandet. I synnerhet satsas på energilösningar som en del av Vasa stads energi- och klimatprogram samt på nya sätt att förverkliga affärs- och verksamhetslokaler. Även på kvaliteten på byggandet av offentliga lokaler satsas kraftigt. En del av Travdalens området kommer att finnas tillgängligt för tillfällig användning under våren 2021. Tillfällig användning är en del av utvecklingsarbetet i området och bildandet av dess identitet. För närvarande letar staden efter potentiella aktörer från tredje sektor för att genomföra tillfällig användning.

En hållbar invånarstruktur bestående av olika människor, högklassig närservice, utveckling av gemenskapen och mångsidigt främjande av kultur ger på både kort och lång sikt förutom Travdalen även staden i övrigt ett stort mervärde. De förbättrar områdets funktion och ökar dess dragningskraft. En mångsidig stadsstruktur har även en betydande inverkan när det gäller att främja den lokala ekonomin och sysselsättningen. Det här stämmer överens med Vasa stads strategi och är uttryckligen att främja en rik och mångsidig stadskultur!

Travdalens historia

 1. 1900

  Havsbotten

 2. 1930

  Örtträdgård, odling

 3. 1950

  Byggandet av travbanan

 4. 27.6.2017

  Förslaget till detaljplan för området och den tillhörande kvalitetshandboken, dvs. ett nytt planeringsverktyg för att vägleda konstruktionens kvalitet och genomförandemetod, har godkänts av stadsstyrelsens planeringsavdelning 27.6.2017.

 5. 8/2017

  Utkastena till detaljplaneändringen var framlagt.

 6. 8/2018

  Finlands miljöcentral (SYKE) har valt acceleratoren för cirkulär ekonomi av Vasas Travdalen bland de tio projekten för 2018-2019. Projektet kommer att användas för att ta reda på tävlingen för byggandet av ett block med ett cirkulärt ekonomiskt tema.

 7. 23.3.2020 och 12.5.2020

  Stadsfullmäktige godkände ändringen av detaljplanen 23.3.2020 och förändringen av detaljplanen blev lagakraftvunnen 12.5.2020.

 8. 2020

  Förberedande jordbyggnadsarbeten på gång.

 9. 8/2020

  Aktörer söks för tillfällig användning.

 • Travdalen finns på ett för företagare idealiskt område: invid goda trafikförbindelser och nära centrum. Strävan är att områdets gaturum ska vara så levande som möjligt och att första våningarna i fasaderna mot de öppna platserna och de livligaste korsningarna ska reserveras för affärslokaler.

 • Vill du bo på en plats där alla hobbymöjligheter finns strax bakom hörnet och vardagen är enkel?

 • Tillfällig användning i Travdalen

  Tillfällig användning kommer att vara en integrerad del av utvecklingen av Travdalen i dess helhet och av skapandet av områdets identitet. Samtidigt blir området mer miljövänligt, estetiskt och funktionellt trivsamt.

Ta kontakt