Förbigå menyn

Koncernförvaltningen

Koncernförvaltningen är utöver Planläggningen och Lillkyros områdesförvaltning ett av resultatområdena inom koncernstyrningssektorn och leds av koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

Resultatområdet har i uppgift att:

 • svara för stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och dess sektioners berednings- och verkställighetsuppgifter
 • säkerställa att stadens olika organisationsenheter och dotterbolag genomför stadsstrategin och verkar enligt stadens intresse
 • svara underställd stadsstyrelsen för stadens ekonomi-, ägarstyrnings-, personal- och förvaltningsservice
 • styra, övervaka och stöda hela stadsorganisationen och svara för dottersammanslutningarnas ägarstyrning
 • sörja för ordnandet av behövlig stödservice i de ärenden som hör till den egna sektorn
 • sörja för styrningen av utnyttjandet av datateknik och digitalisering som hör till det egna uppgiftsområdet i stadsorganisationen.

 

Inom koncernförvaltningen finns sju serviceområden:

 • Digitalisering och innovationer
 • Ekonomi och strategi
 • Förvaltning och ärendehantering
 • Kommunikation och samhällsrelationer
 • Personal
 • Sekreterarservice
 • Ägarstyrning

 

 

Ta kontakt