Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Sektionen lyder under nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Ulla Granfors
Viceordförande Emine Ehrströmi
Föredragande Marianne West
Stadsstyrelsens representant Anne Salovaara-Kero 1.6.2019 -31.5.2021
Ungdomsfullmäktigens representant Ida Utriainen 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare Janina Sjöstrand
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2019 – 31.6. 2021

Mötesdagar 2021

februari 25.2
april 15.4
maj 27.5

september 23.9
november 18.11

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen
  som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
  godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-mail janina.sjostrand@vaasa.fi

 

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen
  som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
  godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-mail janina.sjostrand@vaasa.fi

 

Svenskspråkiga sektionen sammanträder

torsdagar kl. 16.30 och mötesplatsen meddelas på föredragningslistan om sektionen eller stadsstyrelsen inte beslutar om något annat.