Förbigå menyn

Svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Sektionen lyder under nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Ulla Granfors
Viceordförande Pia Kokko
Föredragande Marianne West
Stadsstyrelsens representant 1.8.2021 – 31.5.2023
Ungdomsfullmäktigens representant Shahnaz Al-Rajab 1.1.2021 – 31.12.2022
Protokollförare Janina Sjöstrand
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2023

Det överstrukna mötet är inhiberat.

februari 22.2
april 5.4
juni 7.6 (vid behov)

september 27.9
november 22.11

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen
  som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
  godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-mail janina.sjostrand@vaasa.fi

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen
  som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
  godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-mail janina.sjostrand@vaasa.fi

Svenskspråkiga sektionen sammanträder

torsdagar kl. 16.30 och mötesplatsen meddelas på föredragningslistan om sektionen eller stadsstyrelsen inte beslutar om något annat.