Förbigå menyn

Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkig sektion

Sektionen lyder under nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Ulla Granfors
Viceordförande Pia Kokko
Föredragande Marianne West, Hanna-Leena Holmström
Stadsstyrelsens representant Frans Villanen
Ungdomsfullmäktigens representant Simon Hellbom
Protokollförare Ann-Sofie Nygård
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2025

Mötesdagar 2024

februari 21.2
mars 27.3
maj 21.5
juni 5.6 

september 25.9
oktober 3.10
november 27.11

Mötesprotokollen finns framlagda på stadens webbplats.

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen
  som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
  godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare Ann-Sofie Nygård
  tel. 040 592 8709
  e-mail ann-sofie.nygard@vaasa.fi

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
  Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
  De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
  Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
  sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
  ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
  päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen
  som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
  godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare Ann-Sofie Nygård
  tel. 040 592 8709
  e-mail ann-sofie.nygard@vaasa.fi

Svenskspråkiga sektionen sammanträder

torsdagar kl. 16.30, mötesplatsen meddelas på föredragningslistan. Mötena hålls huvudsakligen i den svenskspråkiga grundutbildningens skolor.