Förbigå menyn

Svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Sektionen lyder under nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande: Ulla Granfors
Viceordförande: Emine Ehrströmi
Föredragaren: Marianne West
Stadsstyrelsens representant: 1.6.2019 -31.5.2021 Anne Salovaara-Kero
Ungdomsfullmäktigens representant: 1.1.2019 – 31.12.2020
Protokollförare: Janina Sjöstrand
Verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.6. 2021

Mötesdagar 2019

 • 21.2., 11.4., 6.6., 19.9., 21.11.
 • Extra sammanträden kan hållas vid behov.
 • Mötesprotokoll finns framlagda på stadens webbsidor

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

 • Nämnden för fostran och undervisning har svenskspråkiga sektionen.
 • Svenskspråkiga sektionen lyder under Nämnden för fostran och undervisning, som lyder under bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
 • Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
 • De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
 • Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
 • sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
 • ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
 • päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen

som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-mail janina.sjostrand@vaasa.fi

 

Läs mera om svenskspråkiga sektionen

 • Nämnden för fostran och undervisning har svenskspråkiga sektionen.
 • Svenskspråkiga sektionen lyder under Nämnden för fostran och undervisning, som lyder under bildningssektorn, dess direktör är Christina Knookala

Sektionens sammansättning

 • Den svenskspråkiga sektionen har fem (5) ledamöter och lika många personliga ersättare som valts av fullmäktige.
 • Ordföranden, viceordföranden samt en ledamot ska vara ledamot eller ersättare i nämnden.
 • De övriga ledamöterna och ersättare kan vara andra valbara personer.
 • Till den svenskspråkiga sektionen utses ledamöter och ersättare bland de svenskspråkiga ledamöterna och personliga ersättarna i nämnden.

Sektionens uppgifter

 • inom ramen för de av nämnden anvisade anslagen och andra resurser som tilldelats sektionen beslutar om de uppgifter som föreskrivits för utbildningsanordnaren i lagen om grundläggande utbildning
 • sköter samarbetet med övriga läroanstalter och skolformer och med olika myndigheter
 • ger de utlåtanden och bemötanden som olika myndigheter begär
 • päättää peruskoulujen johtokuntien perustamisesta peruskoulun rehtorin jaostolle tekemän esityksen pohjalta.
 • Då det gäller förskoleundervisningen behandlar sektionen

som gäller den egna språkgruppen och ansluter sig till undervisningen och utvecklandet av den och
godkänner läroplanerna samt till dem anslutna andra planer.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, ekonomiansvarig Janina Sjöstrand
  tel. 040 621 0715
  e-mail janina.sjostrand@vaasa.fi

 

Svenskspråkiga sektionen sammanträder

på torsdagar kl. 16.30 vid Förvaltningen för grundläggande utbildning Rådhusgatan 29.