Ohita valikko
lapsi

Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Vaasan kaupunki on ollut mukana Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2022 saakka. Tavoitteena on saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus vuonna 2025.

Näin kehittämistyö etenee Vaasassa

 1. Nykytilan kartoitus valmistui vuoden 2022 loppuun mennessä

  Vaasan kaupunki teki kartoituksen lapsiystävällisyytensä nykytilasta. Kartoitus pohjautui lasten kokemuksiin, mallin lapsenoikeusmittareihin sekä kaupunkiorganisaatiossa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Nykytilan kartoitus tehtiin vuoden 2022 aikana.

 2. Lasten kuuleminen sekä toimenpidesuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2023

  Vuoden 2023 aikana Vaasan kaupunki ja UNICEF määrittivät Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimenpiteet eli laatineet toimintasuunnitelman nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta. Myös lasten ja nuorten kuuleminen toteutettiin vuoden 2023 aikana.

 3. Vuonna 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen, toteuttaminen ja seuranta

  UNICEF hyväksyi Vaasan kaupungin toimintasuunnitelman tammikuussa 2024. Toimintasuunnitelmaa ja sen tavoitteiden konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä kaupunkiorganisaatiosta koottujen alatyöryhmien kanssa.

 4. Vuonna 2025 arviointi ja tunnustus

  UNICEF tekee päätöksen siitä, myönnetäänkö Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustus vai ei.

Mikä on Lapsiystävällinen kunta?

Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet

Lapsiystävällisessä kunnassa

 • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
 • jokainen lapsi saa elää turvassa
 • jokainen lapsi saa harrastaa
 • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
 • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
 • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Hetkellisen avun sijaan pysyviä parannuksia

Lapsiystävällinen kunta -malli saa aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Ne voivat olla konkreettisia parannuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa.

Tärkeää on koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -mallista UNICEFin sivuilta

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

Vaasan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma

Tavoitteet

 1. Kunnassa on selkeät ohjeet Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) systemaattiseen käyttöönottoon, ja sen toteuttamisessa toimii pätevien ammattilaisten tiimi.
 2. Kunnan henkilöstö ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin osana perehdytysohjelmia.
 3. Kunta edistää kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja nauttia merkityksellisestä vapaa-ajasta.
 4. Julkisen liikenteen reittejä, aikatauluja ja pyöräteiden kunnossapitoa kehitetään.
 5. Kunnassa on monipuolisia osallisuutta tukevia rakenteita, jotka huomioivat lasten ja nuorten näkemykset eri ikäkausina palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnistuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

Vaasa valittiin mukaan kehittämistyöhön joulukuussa 2021.

Kun Lapsiystävällinen kunta -työn aloituksesta on kulunut kaksi tai neljä vuotta, UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli työ on edennyt mallin kriteerien mukaan. Työ jatkuu edelleen ja tunnustusta haetaan neljän vuoden välein.

Koordinaatioryhmä

Lapsiystävällinen kunta, koordinaatioryhmä:

 • Puheenjohtaja: Christina Knookala, toimialajohtaja, sivistystoimi
 • Varapuheenjohtaja: Virve Flinkkilä, hyvinvointijohtaja, hyvinvointipalvelut
 • Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori: Isla Varpula, hyvinvointipalvelut​​​​​​​​​​​​​​

Tiina Rintanen, palvelupäällikkö, varhaiskasvatus
Kari Nummela, koulutoimenjohtaja, perusopetus
Marianne West, koulutoimenjohtaja, perusopetus
​​​​​​​Maria Karvonen, vastaava varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatus
Mika Pietilä, nuorisotoimenjohtaja, nuorisopalvelut
Mika Lehtonen, liikuntatoimenjohtaja, liikuntapalvelut
Sanna Bondas, kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja, kulttuuri- ja kirjastopalvelut
Jari Karjalainen, konsernijohtaja, konsernihallinto
Päivi Korkealaakso, kaavoitusjohtaja, kaavoitus
Jukka Talvi, kuntatekniikan johtaja, kuntatekniikka
Suvi Aho, aluepalvelupäällikkö, Vähänkyrön aluehallinto
Henni Kurvinen, hallintopäällikkö, konsernihallinto
Aaro Helo, puheenjohtaja, nuorisovaltuusto
Susanna Saari, viestintäsuunnittelija, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
​​​​​​​​Tarja Koukkunen, palvelupäällikkö, Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirsi Ikäheimonen, toiminnanjohtaja, Setlementti
Anne Salovaara-Kero, johtaja, Mieli / Pohjanmaan mielenterveys ry

Yhteystiedot

Ota yhteyttä