Ohita valikko
lapsi

Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Se auttaa kuntia varmistamaan, että erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

Vaasan kaupunki valittiin mukaan Lapsiystävällinen kunta -malliin joulukuussa 2021. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Miten kehittämistyö etenee Vaasassa?

 1. Nykytilan kartoitus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä

  Vaasan kaupunki tekee kartoituksen lapsiystävällisyytensä nykytilasta. Kartoitus pohjautuu lasten kokemuksiin, mallin lapsenoikeusmittareihin sekä kaupunkiorganisaatiossa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Nykytilan kartoitus tehdään vuoden 2022 aikana.

 2. Lasten kuuleminen syksy 2022

  Osana nykytilan kartoitusta ja mallin muissakin vaiheissa kunnat kuulevat lapsia ja nuoria.

  Kuulemisessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa, kuten kansallisen tiedonkeruun kuntakohtaisia tietoja tai kunnan muuta kertynyttä tietoa. Puuttuvia tietoja kerätään eri menetelmin, kyselyillä ja kuulemalla erityisessä elämäntilanteessa tai erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria.

 3. Toimintasuunnitelman valmistuminen alkuvuosi 2023

  Alkuvuodesta 2023 Vaasan kaupunki ja UNICEF määrittävät Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimenpiteet eli laativat toimintasuunnitelman nykytilan kartoituksen tulosten pohjalta.

  UNICEFin hyväksyttyä toimintasuunnitelman Vaasa alkaa toteuttaa sitä.

Mikä on Lapsiystävällinen kunta?

Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet

Lapsiystävällisessä kunnassa

 • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
 • jokainen lapsi saa elää turvassa
 • jokainen lapsi saa harrastaa
 • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
 • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
 • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Hetkellisen avun sijaan pysyviä parannuksia

Lapsiystävällinen kunta -malli saa aikaan pysyviä muutoksia kunnan toimintatavoissa. Ne voivat olla konkreettisia parannuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin tai siihen, miten lapsen etu huomioidaan kunnan päätöksenteossa.

Tärkeää on koko kunnan osaamisen ja ajattelutavan kehitys: lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, johon Suomi on sitoutunut.

Lue lisää Lapsiystävällinen kunta -mallista UNICEFin sivuilta

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Onnistuneesta kehittämistyöstä UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Uusina mallissa aloittavien kuntien kehittämistyö ennen tunnistuksen myöntämistä kestää hieman yli kaksi vuotta.

Vaasa valittiin mukaan kehittämistyöhön joulukuussa 2021.

Kun Lapsiystävällinen kunta -työn aloituksesta on kulunut kaksi tai neljä vuotta, UNICEF voi myöntää kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli työ on edennyt mallin kriteerien mukaan. Työ jatkuu edelleen ja tunnustusta haetaan neljän vuoden välein.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

 • Lapsiystävällinen kunta –koordinaattori  040 7173005