Förbigå menyn

Våtmarksarter

Med våtmarker avses naturtyper som finns mellan fast mark och öppet vatten. Även våta och vattensjuka markområden är våtmarker. Våtmarker är till exempel vassbevuxna, grunda vattenområden, torvmarker, svämskogar och strömmande vatten. På våtmarker trivs exempelvis trana, enkelbeckasin, sävsångare och sävsparv.

Det finns många typer av våtmarker. Bild Jan Nyman.