Ohita valikko

Nuorisopalveluiden tapahtumatoiminta

Nuorisopalvelut järjestää erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia ympäri vuoden. Monet tapahtumista järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden ja nuorten kanssa. Nuorisopalveluilta on mahdollista hakea avustusta oman tapahtuman järjestämiseen. Voit seurata tapahtumatoiminnan ilmoittelua nuorisopalveluiden Facebookissa ja Instagramissa.

Millaisia tapahtumia sinä toivot?

Puuttuuko Vaasasta jokin tapahtuma? Onko sinulla idea tai visio tapahtumasta tai haluaisitko jonkun tietyn artistin esiintymään Vaasaan? Mitä haluaisit harrastaa, kokea tai itse järjestää? Ehdota tapahtumaa tai kerro toiveesi nuorisopalveluille.

Nuorisoavustukset

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut myöntää erilaisia avustuksia nuorten omaehtoiseen toimintaan, harrastustoiminnan mahdollistamiseen ja projekteihin sekä nuorisojärjestöjen toimintaan.

Nuorisovaltuuston avustus

Nuorisovaltuusto myöntää avustuksia nuorten omaehtoiseen toimintaan. Kyseessä voi olla projekti, tilaisuus (esim. teemapäivä) tai tapahtuma. Avustusta voi myös hakea pienryhmien harrastustoiminnan mahdollistamiseksi tai osarahoitukseksi suurempaan projektiin. Nuorisovaltuuston avustus on haettavissa vuosittain, yleensä huhtikuussa. Lisätietoja nuorisovaltuuston myöntämästä avustuksesta ja avustuksen hakemisesta: ari.kupari@vaasa.fi

Nuorisopalveluiden harkinnanvarainen avustus

Nuorisopalveluilta voi hakea pienimuotoista harkinnanvaraista avustusta vaasalaisten nuorten omaehtoiseen toimintaan. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen nuorisopalvelut@vaasa.fi

Hakemuksessa tulee mainita:

  • Minkälaista toimintaa ollaan järjestämässä ja koska
  • Paljonko on osallistujia ja osallistujien ikä
  • Arvio toiminnan kokonaiskustannuksista
  • Hakijan yhteystiedot

Avustusta myönnetään hakemuksen perusteella ja yksittäisen avustuksen suuruus on yleensä noin 100€-200€. Lisätietoja antaa nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä, puh. 040 520 7112.

Toiminta-avustukset nuorisoyhdistyksille

Koulutuslautakunta myöntää nuorisoavustusta ensisijaisesti vaasalaisille hakijoille (yhdistykset, yhteisöt) Vaasan alueella tapahtuvaan toimintaan. Lisätietoja nuorisoavustuksesta ja avustuksen hakemisesta löydät täältä.

Vakuutusinfo

Vaasan kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa leireillä, kerhoissa ja retkillä sattuneiden tapaturmien välittömät hoitokustannukset 5 000 euroon saakka.

Vakuutus koskee julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa annettua välitöntä hoitoa. Halutessaan huoltajat voivat ottaa lisäksi oman tapaturma- ja/tai omaisuusvakuutuksen.

Ota yhteyttä

Sähköposti

Sosiaalinen media