Förbigå menyn

Uthyrning av skolor och daghem

Vasa stads skolors och daghem lokaliteter (t.ex. gymnastiksal, auditorium, klassrum) hyrs ut både för regelbundna turer under hela läsåret eller för enskilda evenemang.

Vasa stads idrottsservice administrerar över gymnastiksalarnas regelbundna träningsturer.

För enskilda evenemang görs bokningen direkt via skolans rektor eller daghemmets föreståndare.

Skriv ut blanketten för uthyrning av skolor och daghem via denna länk (pdf).

Användarvillkor

Användarvillkor/Förbindelse: Uthyrning av lokaliteter i skola och daghem

1. Allmänt

Ansökan om att få hyra skollokaliteterna kan göras för hela läsåret eller för enskilda evenemang. Rektorn/daghemsföreståndaren godkänner eller avslår ansökan. Användaren har rätt att använda skolans/daghemmets utrymmen enbart för det ändamål användaren ansökt om.

Ansvarsperson

Det bör finnas en myndig person i användargruppen som svarar för verksamheten i gruppen och för uppförandet i skolokaliteten.

Ansvarspersonen bör se till att:

 • användarna rör sig endast inom överenskommet område i skolan/daghemmet
 • användarna följer överskommen tidtabell
 • inga utomstående kommer in med gruppen
 • ytterdörrarna är låsta
 • i gymnastiksalen användas endast skor och redskap avsedda för inomhusspel
 • användarna inte använder skolans bollar eller annan idrottsutrustning om man inte kommit överens om detta med rektorn
 • lokaliteterna är i korrekt skick efter användningen
 • lokaliteterna är tömda senast 15 minuter efter den reserverade tiden gått ut
 • omklädningsrummen töms, lamporna släcks och duschen stängs av
 • scenen i gymnastiksalen får användas enbart om man kommit överens om detta med rektorn
 • utlånade nycklar/tag-nycklar lämnas tillbaka till skolan/daghememt/fritidsverket då utrymmena inte längre används

 

2. Skolans/Daghemmets säkerhetsföreskrift

Användarna bör bekanta sig med skolans/daghemmets säkerhetsföreskrifter.

3. Ordningsproblem eller skadegörelse på skolans egendom

Samtliga ordningsproblem eller skadegörelse på skolans/daghemmets egendom ska omedelbart anmälas till kvällsövervakaren eller rektorn/daghemsföreståndaren. Vid behov ger användaren en skriftlig utredning om situationen. Användaren som med sina handlingar förorsakat skada är ersättningsskyldig för skadan som uppstått. Vid behov kan användarrätten återkallas.

Exempel på användarens ersättningsskyldighet:

 • apparatur eller material som använts fel (inte slitage)
 • märken på golvet i gymnastisalen efter felaktiga skor
 • fastigheten har blivit skadad

4. Rökning, alkohol och droger

Det är förbjudet att röka, använda alkohol och droger i skolan/daghemmet eller inom skolans/daghemmets område.

5. Överlåtelse av användningstiden till en tredje part

Reserverade tider får inte överlåtas till en tredje part.

6. Skolans eget behov av lokaliteten

Rektorn/daghemsföreståndaren har rätt att återkalla den beviljade tiden om skolan/daghemmet behöver lokaliteten för eget bruk. Återkallelsen bör anmälas minst en vecka i förväg.

7. Användning av skolans kök

TeeSe Botnia- Mattjänster fattar beslut om uthyrning av skolans kök.

8. Hyra

Nämnden för fostran och utbildning fastställer årligen hyrestaxorna för olika lokaliteter.

9. Avgiftsbefrielse

Kan beviljas för användning som hör nära ihop med skolans verksamhet. Skoldirektören eller direktörens för småbarnspedagogiken beviljar avgiftsbefrielsen på basis av ansökan. Ansökan riktas till förvaltningen för grundläggande utbildning/Heli Stenbacka eller förvaltningen för småbarnspedagogik/Monica Lassfolk

10.  Nekat tillträde till utrymmen

Om användaren bryter mot de givna reglerna kan staden besluta om nekat tillträde till utrymmena.

Utskriftsformat via denna länk

 

Hyrestaxor för uthyrning av utrymmen

Till priserna tillkommer moms 10 % (MomsL 85a §) eller moms 24% (MomsL 84)

SKOLOR   € / timme,

 exkl. moms 

€ / dygn, 

exkl. moms 

Klassrum eller motsvarande utrymme  14,50  58,00 
Slöjdsal / Textil / specialklassrum  41,00  164,00  
Skolornas auditorier  60,50  242,00 
Variskas aula, matsal och kiosk  29,00 116,00  
Övriga skolors aula, matsal  21,00  84,00 
Variskas gymnastiksal + omklädningsrum  62,50   390,00  
Övriga skolors gymnastiksal + omklädningsrum  53,50  334,00 
Omklädningsrum  38,00  152,00  
Paketpris (kök ingår ej)    800,00  

 

DAGHEM  € / timme, 

exkl. moms 

€ / dygn, 

exkl. moms 

Dagvårdsutrymme  14,50 58,00 
Matsal / sal  21,00  84,00 
 • Avbokning bör ske åtminstone en vecka före den bokade tidpunkten. Oanullerade bokningar faktureras.
 • Hyrning av enbart gymnastiksal under höst- och vårterminen sker via fritidsverket enligt dess taxa och principer.
 • Veckoslutsförhöjning (lördag – söndag)  50 %
 • För kommersiella tillställningar förhöjning 50 %
 • Ingen särskild veckoslutsförhöjning om hela skolan hyrs (paketpris)
 • Minimifakturering 20 €
 • Timantalet vid upplåtelse av utrymmena avrundas till följande hela timme
 • Städkostnadernas beräknade andel av upplåtelsekostnaderna är 20%. Denna andel kan avdras om hyresgästen förbinder sig att sköta städningen själv
 • Av de ideella föreningarna uppbärs ingen hyra för skolutrymmena ifall det i evenemanget deltar över 75 % vasabarn under skolåldern  och / eller vasaelever inom grundläggande utbildningen.
 • Gällande stora evenemang som t.ex.Wasa Footballcup och Korsholms Musikfestspel avtalas skilt med skoldirektören
 • TeeSe Botnia -Mattjänster sköter om uthyrningen av köken
 • Gällande sanitetsartiklar görs en överenskommelse  med TeeSe Botnia Rengöringstjänster
 • De resultatområden som hör under Nämnden för fostran och utbildning debiterar ej hyra av varandra
 • Till staden hörande övriga resultatområden: rabatt 50 %

Utskriftsformat via denna länk