Olet täällä

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

action_power_valitunti_liikunta640x480samipulkkinen.jpg

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Vaasassa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta ja muita MMT-opetukseen liittyviä palveluita. Maahanmuuttajataustaisten perusopetukseen valmistava opetus edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen/ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Valmistava opetus tarjoaa valmiudet siirtyä perusopetukseen. Oppilaat, joilla ei vielä ole riittäviä suomen kielen taitoja perusopetuksessa opiskeluun, osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus on pääsääntöisesti yksi kalenterivuosi. Integrointi perusopetukseen aloitetaan siihen sopivissa aineissa mahdollisimman pian. Kaikille oppilaille opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä. Muiden aineiden opetuksesta päätetään oppilaan henkilökohtaisessa opinto-ohjelmassa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa. Perusopetuksessa oppilailla on kuusi vuotta perusopetuksen aloittamisesta oikeus suomi toisena kielenä -opetukseen ja maahanmuuttajataustaisten tukiopetukseen. Yläkoulun oppilaat, joilla ei vielä perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen ole riittäviä valmiuksia siirtyä suomenkieliseen perusopetukseen, jatkavat opiskelua nivel-luokassa. Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan perusopetusta täydentävänä opetuksena oman äidinkielen opetusta 2 tuntia viikossa.
Perusopetuksen henkilökunta suunnittelee maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle henkilökohtaisen koulupolun.

Verkkoasiointi

Vaasan Palautepalvelu

Puhelinasiointi

Kasvatus- ja opetuspäällikkö

+35863253152
Yhteyshenkilö: