Förbigå menyn
Metsän istutus

Stadens strategi

Vasa är Nordens energihuvudstad vars strategiska huvudmål är följande:

  • 100 000 invånare
  • Finlands lyckligaste och tryggaste stad
  • Utöka antalet arbetsplatser
  • Klimatneutral 202X

Målen i strategin verkställs inom ramen för särskilda temaprogram:

  • Välmående och kompetenta Vasa
  • Attraktiva Vasa
  • Klimatneutrala Vasa 202X
  • Möjliggörare
Kaksi ihmistä tietokoneella

Strategiprocess

Utgångspunkten i strategiprocessen är att den är involverande – den involverar förtroendevalda, sektorernas ledande tjänsteinnehavare och personal. Strategiarbetet innebär också att man kontinuerligt reagerar och anpassar arbetet, man involverar, engagerar och man verkar målmedvetet för att nå målen.

Läs mer
människor

Uppföljning av strategin

En omfattande uppföljning av stadens strategi sker två gånger om året, per 30.6 i anslutning till Q2 och per 31.12 i anslutning till bokslutet.

Läs mer
Metsän istutus

Strategiska temaprogram

Temaprogrammen är en viktig del av införandet av strategin. I dem sammanställs och beskrivs tväradministrativt de viktigaste åtgärderna för införandet, anknytande ansvar och tidtabeller men även utvärderingskriterier och mätare.

Läs mer

Målen för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling främjas via stadens strategi och strategiska temaprogram. Styrgrupperna för de strategiska temaprogrammen har valt temaspecifika mål för hållbar utveckling.

Läs mer