Ohita valikko

Sähkömäki 4 (ak1097)

Asemakaavan muutoksella tutkitaan tontille sijoittuvan vanhan keskuskonttorin, jota myös SO-rakennukseksi kutsutaan, säilyttämisen ja purkamisen edellytyksiä sekä tontin uudisrakentamisen mahdollisuuksia. Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin suojelumerkinnän poistamisen, SO-rakennuksen purkamisen sekä uudisrakennuksen. Kaavamuutoksen lähtökohtana on tontin ja sille sijoittuvan rakennuksen käytettävyyden kehittäminen tilanteessa, jossa keskuskonttori on osittain tyhjillään. Suunnittelussa on keskeistä huomioida alueen sijainti valtakunnallisesti merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä ja sen metsäinen luonne.

  1. Vireille 13.3.2019

  2. OAS 7.-20.6.2019

  3. Ehdotus 22.1.-21.2.2020

  4. Hyväksytty 23.3.2020

  5. Lainvoimainen 12.5.2020

Lisätiedot