Förbigå menyn

Elbacken 4 (ak1097)

Med detaljplaneändringen undersöks förutsättningarna för bevarande och rivning av det gamla centralkontoret, som också kallas SO-byggnaden, på tomten samt möjligheterna till nybyggande på tomten. Detaljplaneändring gör det möjligt att stryka skyddsbeteckningen på tomten, att riva SO-byggnaden och att uppföra en nybyggnad. Utgångspunkt för detaljplaneändringen är utveckling av tomtens och den på tomten belägna byggnadens användbarhet i en situation där centralkontoret delvis står tomt. Centralt i planeringen är att beakta områdets läge i en nationellt värdefull kulturmiljö och dess skogiga karaktär.

  1. Aktuell 13.3.2019

  2. PDB 7-20.6.2019

  3. Godkänd 23.3.2020

  4. Laga kraft 12.5.2020

Tilläggsinformation