Ohita valikko

Vaasan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

Puheenjohtajan katsaus

1: Puheenjohtajan katsaus

Tarkastuslautakunnan toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

2.1: Arviointitoiminta
2.2: Tarkastuslautakunta

2: Tarkastuslautakunnan toiminnan suunnittelu ja toimintatavat

Vaasan kaupungin strategia 2022-2025

3.1: Strategiasta raportointi kaupunginvaltuustolle
3.2: Vaasan kaupungin keskeiset mittarit
3.3: Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet

3: Vaasan kaupungin strategia 2022-2025

Hyvinvoiva ja osaava Vaasa

4.1: Onnelliset ja hyvinvoivat asukkaat
4.2: Asiakaslähtöinen hyvinvoinnin yhteistyömalli

4: Hyvinvoiva ja osaava Vaasa

Kaupunkisuunnittelu

5.1: Energiaviisas ja energiatehokas kaupunki
5.2: Kaavoitus
5.3: Jätehuoltolautakunta

5: Kaupunkisuunnittelu

Hyvä johtaminen

6.1: Johtamiskulttuuri ja henkinen hyvinvointi
6.2: Strategian ohjelmallistaminen ja tavoitteiden integrointi

6: Hyvä johtaminen

Talouskatsaus ja tilinpäätösanalyysi

7: Talouskatsaus ja tilinpäätösanalyysi

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

8: Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Arvioinnin seuranta ja vaikuttavuus

9: Arvioinnin seuranta ja vaikuttavuus