Förbigå menyn

Vasa stads revisionsnämnds utvärderingsberättelse 2022

Ordförandens översikt

1: Ordförandens översikt

Planering av revisionsnämndens verksamhet och arbetsformer

2.1: Utvärderingsverksamhet
2.2: Revisionsnämnden

2: Planering av revisionsnämndens verksamhet och arbetsformer

Vasa stads strategi 2022–2025

3.1: Rapportering om strategin till stadsfullmäktige
3.2: Vasa stads centrala mätare
3.3: Av fullmäktige uppsatta bindande mål

3: Vasa stads strategi 2022–2025

Välmående och kompetenta Vasa

4.1: Lyckliga och välmående invånare
4.2: Kundorienterad samarbetsmodell för välfärden

4: Välmående och kompetenta Vasa

Stadsplanering

5.1: Energiklok och energieffektiv stad
5.2: Planläggningen
5.3: Avfallsnämnden

5: Stadsplanering

Bra ledarskap

6.1: Ledarskapskultur och mentalt välmående
6.2: Programmering av strategin och integrering av mål

6: Bra ledarskap

Ekonomisk översikt och bokslutsanalys

7: Ekonomisk översikt och bokslutsanalys

Intern kontroll och riskhantering

8: Intern kontroll och riskhantering

Uppföljning och effekter av utvärderingen

9: Uppföljning och effekter av utvärderingen