Förbigå menyn

Aktuellt på miljösektorn

Anmälan om tillfällig buller, Vasa flygklubb 13.-16.6.2024 (på finska, pdf)

Anmälan om tillfällig evenemang som orsakar buller, Nordic Live Productions Oy, 1.-4.8.2024:
Anmälan och uppföljningsplan (på finska, pdf)

Ansökan om marktäktstillstånd, Perusmaa Oy, Gerby Granviken:
Ansökan (på finska, pdf)
Tillstånd som upphör (på finska,pdf)
Framtidsläge (pdf)

Ansökan om jordmottagningsplats, Vasa stada tekniska sektorn, Höstves:
Ansökan (på finska, pdf)
Sammandrag (pdf)
Nuläge (pdf)
Naturinventering 2022 (pdf)
Arbetsplan (pdf)
Lakvattenbassäng, skärning 1 (pdf)
Lakvattenbassäng, skärning 2 (pdf)
Lakvattendimensionering (pdf)
Kontrollplan för ytvatten (pdf)
Plan för avfallshantering och avfallskontroll (pdf)

Ansökan om miljötillstånd för jordmottagningsplats samt bearbetningen och lagringen av förorenad mark, Vasa stads tekniska sektorn, Sundom Öjen:
Ansökan (på finska, pdf)
Läge (pdf)
Detaljplan (pdf)
Mottagningsplatsens profil (pdf)
Förverkligandeplan (pdf)
Kontrollplan (pdf)
Behandlings- och kontrollplan för lakvatten (pdf)

Miljötillståndbeslut: Bullervallen i Gamla hamnen (på finska, pdf)

Ansökan om ändring av miljötillstånd, Kat-Metal Oy:
Ansökan (på finska, pdf)

Miljöhälsovårdens övervakningsplan för samarbetsområdet Vasa-Laihela 2024 (på finska, pdf)

Tillsynsplan för miljöskyddet år 2022 (på finska, pdf)

Luftens kvalitet i Vasaregionen 2020 (pdf)