Förbigå menyn

Aktuellt på miljösektorn

Ansökan om rökförbud, Vasaesplanaden 1:
Ansökan (på finska, pdf)
Utlåtanden (på finska, pdf)
Bostadsbolagets protokoll (på finska, pdf)
Lagakraftsbevis (på finska, pdf)
Ritningar (pdf)

Nordic Live Productions Ab, Vaasa Festival 2023:
Anmälan om tillfällig buller vid Inre hamnen den 3.-6.8.2023 (på finska, pdf)
Bilaga till anmälan (på finska, pdf)
Karta (pdf)
Kungörelse (pdf)

Nordic Live Productions Ab, Gyllene Tider:
Anmälan om tillfällig buller vid Lemonsoft Stadion den 18.-20.8.2023 (på finska, pdf)
Bilaga till anmälan (på finska, pdf)

Motorbåtstävling utanför Inre hamnen 29.-30.7.2023, kungörelse (pdf)

Marktäktstillståndbeslut, Kamrock Oy, Höstves (på finska, pdf)

Miljöhälsovårdens övervakningsplan för samarbetsområdet Vasa-Laihela 2023 (på finska, pdf)

Tillsynsplan för miljöskyddet år 2022 (på finska, pdf)

Luftens kvalitet i Vasaregionen 2020 (pdf)