Förbigå menyn

Aktuellt på miljösektorn

Miljöhälsovårdens övervakningsplan för samarbetsområdet Vasa-Laihela 2023 (på finska, pdf)

Ansökan om marktäktstillstånd, Kamrock Oy, Höstves:
Ansökan (på finska, pdf)
Marktäktsplan (på finska, pdf)
Nuläge (pdf)
Slutläge (pdf)
Vertikala sektionsritningar (pdf)
Horisontala sektionsritningar (pdf)

Miljötillståndbeslut: Avstjälpningsplats för marksubstanser, Vasa stad kommunteknik, Långskogen (Höstves) (på finska, pdf)

Vaasa Festival 2022 i Inre hamnen den 4.-6.8.2022:
Anmälan om tillfällig buller (på finska, pdf)
Program (på finska, pdf)
Karta (pdf)

Beslut enligt sjötrafiklagen för motorbåttävling utanför Inre hamnen 30.-31.7.2022 (på finska, pdf)

Miljötillståndsansökan för avstjälpningsplats för marksubstanser, Vasa stad kommunteknik, Långskogen (Höstves):
Kungörelse (pdf)
Ansökan (på finska, pdf)
Kartaplan (pdf)
Sammanfattning (på finska, pdf)
Planbeskrivelse (på finska, pdf)

Tillståndsansökan enligt sjötrafiklagen för motorbåtrace, Inre hamnen:
Kungörelse och karta (pdf)

Miljötillståndbeslut, Vasa stads kommunteknik, utnyttjande av avfall, Gamla hamnen
Kungörelse (pdf)
Miljötillståndbeslut (på finska, pdf)

Miljötillståndbeslut, Vasa stads kommunteknik, stenkross, Långskogen
Kungörelse (pdf)
Miljötillståndbeslut (på finska, pdf)

Miljötillståndsansökan för utnyttjande av avfall, Vasa stads kommunteknik, Gamla hamnen:
Kungörelse (pdf)
Ansökan (på finska, pdf)
Sammanfattning (på finska, pdf)
Kartabilaga (pdf)

Tillsynsplan för miljöskyddet år 2022 (på finska, pdf)

Luftens kvalitet i Vasaregionen 2020 (pdf)

Miljötillståndbeslut, Peab Industri Ab, avstjäpningsplats för marksubstanser och bergkross, Höstves:
Kungörelse (pdf)
Miljötillståndbeslut (på finska, pdf)

Miljötillståndsansökan för stenkross, Vasa stads kommunteknik, Långskogen
Kungörelse (pdf)
Ansökan (på finska, pdf)
Sammanfattning (pdf)
Karta (pdf)

Ansökan om miljötillstånd för avstjäpningsplats för marksubstanser samt ändring av krossverksamhet, Peab Industri Ab, Höstves:
Kungörelse (pdf)
Ansökan (på finska, pdf)
Sammanfattning (på finska, pdf)
Slutläge (pdf)

Marktäktstillståndbeslut, Peab Industri Ab, Västervik:
Kungörelse (pdf)
Beslut (på finska, pdf)

Conasan Ab:s ansökan om marktäktstillstånd och miljötillstånd, Höstves:
Kungörelse (pdf)
Ansökan (pdf)
Nuläge (pdf)
Läge då verksamheten har avslutats (pdf)

Miljötillståndbeslut, Vasa stad kommunteknik, mellanlagring och avfallshantering, Sundom Öjen:
Miljötillståndbeslut (på finska, pdf)
Kungörelse (pdf)

Ansökan om marktäktstillstånd, Peab Industri Oy, Gerby:
Kungörelse (pdf)
Ansökan (på finska, pdf)
Bilagor (på finska, pdf)

Miljötillståndsansökan för lagring och hantering av avfall, Vasa stads tekniska sektorn (pdf)
Kungörelse (pdf)
Sammandrag (pdf)
Plan (pdf)