Förbigå menyn

Sektionerna

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt tolv (12) sektioner.

Koncernförvaltning

Stadsstyrelsens tre sektioner

 1. Stadsstyrelsens välfärdssektion
 2. Stadsstyrelsens koncernsektion

Bildningssektorn

Nämnden för fostran och undervisningens tre sektioner

 1. Finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning
 2. Sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning
 3. Svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning

Utbildningsnämndens två sektioner

 1. Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion
 2. Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Kultur- och idrottsnämndens två sektioner

 1. Kultur- och idrottsnämndens idrottssektion
 2. Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Social- och hälsosektorn

Social- och hälsovårdsnämndens två sektioner

 1. Social- och hälsovårdsnämndens områdessektion för Laihela och Vasa
 2. Social- och hälsovårdsnämndens sektion för individuella ärenden

Läs mera om sektionerna

 • Under nuvarande stadsfullmäktiges mandatperiod har Vasa stads förvaltning totalt tolv (12) sektioner.
  I kommunernas instruktioner finns bestämmelser om i anslutning till stadsstyrelsen, stadsfullmäktigen, nämnder och direktioner.

Sektionernas sammansättning

 • Fullmäktige väljer sektionens ledamöter eller ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna.
  Vanligtvis består sektionernas ledamöter med vissa undantag av organens egna medlemmar och ersättare.

Sektionernas uppgifter

 • Lär dig mera om sektioner och deras uppgifter genom sidans länkar.

Läs mera om sektionerna

 • Under nuvarande stadsfullmäktiges mandatperiod har Vasa stads förvaltning totalt tolv (12) sektioner.
  I kommunernas instruktioner finns bestämmelser om i anslutning till stadsstyrelsen, stadsfullmäktigen, nämnder och direktioner.

Sektionernas sammansättning

 • Fullmäktige väljer sektionens ledamöter eller ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna.
  Vanligtvis består sektionernas ledamöter med vissa undantag av organens egna medlemmar och ersättare.

Sektionernas uppgifter

 • Lär dig mera om sektioner och deras uppgifter genom sidans länkar.