Förbigå menyn

Sektionerna

Under stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021. Vasa stads förvaltning har totalt tolv (12) sektioner.

Under stadsstyrelsen lyder

 1. Stadsstyrelsens koncernsektion
 2. Stadsstyrelsens planeringssektion
 3. Stadsstyrelsens allmänna sektion

Under bildningssektor lyder

Under nämnden för fostran och undervisning lyder:

 1. Finskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning
 2. Sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning
 3. Sektionen för individuella ärenden av nämnden för fostran och undervisning

Under utbildningsnämnden lyder:

 1. Utbildningsnämndens finskspråkiga sektion
 2. Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Under kultur- och idrottsnämnden lyder:

 1. Kultur- och idrottsnämndens idrottssektion
 2. Kultur- och idrottsnämndens kultursektion

Under social- och hälsosektor lyder

Under social- och hälsovårdsnämnden lyder

 1. Social- och hälsovårdsnämndens sektion för individuella ärenden
 2. Social- och hälsovårdsnämndens områdessektion för Laihela och Vasa

Läs mera om sektionerna

Under nuvarande stadsfullmäktiges verksamhetstid har Vasa stads förvaltning totalt tolv (12) sektioner.

I kommunernas instruktioner finns bestämmelser om i anslutning till

 1. stadsstyrelsen,
 2. stadsfullmäktige
 3. nämnder och direktioner.

Sammansättning för sektioner

 1. Fullmäktige väljer sektionens ledamöter eller
 2. ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna.
 3. Vanligtvis består sektionernas ledamöter med vissa undantag av organens egna medlemmar och ersättare.

Läs mera om sektionerna

Under nuvarande stadsfullmäktiges verksamhetstid har Vasa stads förvaltning totalt tolv (12) sektioner.

I kommunernas instruktioner finns bestämmelser om i anslutning till

 1. stadsstyrelsen,
 2. stadsfullmäktige
 3. nämnder och direktioner.

Sammansättning för sektioner

 1. Fullmäktige väljer sektionens ledamöter eller
 2. ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna.
 3. Vanligtvis består sektionernas ledamöter med vissa undantag av organens egna medlemmar och ersättare.