Förbigå menyn

Sektionerna

Vasa stads förvaltning har totalt tolv (12) sektioner.

Stadsstyrelsens sektioner

Under stadsstyrelsen lyder:

Bildningssektorns sektioner

Under nämnden för fostran och undervisning lyder:

Under utbildningsnämnden lyder:

Under kultur- och idrottsnämnden lyder:

Social- och hälsosektorns sektioner

Under social- och hälsovårdsnämnden lyder:

Läs mera om sektionerna

  • Under nuvarande stadsfullmäktiges verksamhetstid har Vasa stads förvaltning totalt tolv (12) sektioner.
  • I kommunernas instruktioner finns bestämmelser om i anslutning till stadsstyrelsen, stadsfullmäktigen, nämnder och direktioner.

Sammansättning för sektioner

Fullmäktige väljer sektionens ledamöter eller ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna. Vanligtvis består sektionernas ledamöter med vissa undantag av organens egna medlemmar och ersättare.

Läs mera om sektionerna

  • Under nuvarande stadsfullmäktiges verksamhetstid har Vasa stads förvaltning totalt tolv (12) sektioner.
  • I kommunernas instruktioner finns bestämmelser om i anslutning till stadsstyrelsen, stadsfullmäktigen, nämnder och direktioner.

Sammansättning för sektioner

Fullmäktige väljer sektionens ledamöter eller ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna. Vanligtvis består sektionernas ledamöter med vissa undantag av organens egna medlemmar och ersättare.