Förbigå menyn

Variskan yhtenäiskoulu

Variskan yläkoulu för årskurserna 7–9 blev färdig år 1990 och är planerad av arkitekt Asko Halme. Den nya flygeln, som arkitekt Kimmo Mansisto har planerat, togs i bruk i augusti 2022 då verksamheten i enhetsskolan började.

Skolan med årskurserna 1–9 har ungefär 600 elever och ligger nära Gamla Vasas historiska landskap, som skolan utnyttjar till både vardag och fest. Variskan yhtenäiskoulu har som sina viktiga mål att eleverna mår bra och är delaktiga samt att de har en positiv självbild och respekterar alla. Var och en är viktig både som individ och gruppmedlem.

 • I Variskan yhtenäiskoulu verkar en elevkår. Elevkåren har i uppgift att främja elevernas påverkningsmöjligheter, deltagande och samverkan.
 • Variskan yhtenäiskoulu är med om stödelevsverksamheten. Målet är att främja ett uppförande som tar andra i beaktande och öka barnens och ungdomarnas delaktighet i skolan samt att förebygga problem och utveckla sig individuellt.
 • I skolan har det redan år 2010 tagits i bruk KiVa Skola-programmet som motverkar mobbning. Målen för programmet är förebyggande av mobbning, effektivt ingripande i mobbningssituationer och kontinuerlig uppföljning.
 • Variskan yhtenäiskoulu är med om projektet Grön flagg, som är ett globalt miljömärke inom pedagogiska sektorn. År 2012 fick skolan användningsrätten till Grön flagg som erkännande för att kriterierna för projektet uppfylldes.
 • Genom det globala programmet Skolan i rörelse strävar man efter att öka aktiviteten under skoldagarna och göra eleverna delaktigare i verksamheten.
 • Variskan yhtenäiskoulu är en läsande skola. Elevernas läskunnighet främjas samtidigt som det strävas efter att vidga begreppet läskunnighet och att lyfta fram multilitteracitet och flerspråkighet.
 • Vår skola är global. Många olika modersmål hörs i vår vardag. Lägerskolor och utflykter riktar sig till såväl utlandet som hemlandet. En form av lägerskola som är populär bland årskurserna 7–9 är Variskas vandringsklubb, som gör en vandringsutflykt i Lappland på höstarna.
 • Eleverna i årskurserna 7–9 har möjlighet att studera i betonad undervisning i följande läroämnen: gymnastik, matematik och naturvetenskap samt språk.
 • Den historiska trädgården Yxgärde och nyttoträdgården i Alkula är Variskas skolträdgårdar. I Alkula odlas grönsaker och rotfrukter som används speciellt på årskursernas 7–9 lektioner i huslig ekonomi. Eleverna i årskurserna 7–9 kan också sommarjobba på båda trädgårdarna.
 • I skolan finns sex smågrupper för årskurserna 7–9, en förberedande klass samt en JOPO-klass, det vill säga en klass för flexibel grundläggande utbildning för årskurserna 8–9. JOPO-klassen har samma syfte och innehåll som den allmänna undervisningen och är inte specialundervisning. Tyngdpunkterna för undervisningen är funktionella arbetsformer och studerande på arbetsplatser, i äkta arbetsmiljöer.
 • I de här kanalerna kan du följa Variskan yhtenäiskoulu:
Kontaktuppgifter