Förbigå menyn

Variskan koulu

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Lärarrum 040 621 5325

  • Vaktmästare Mikko Antila (työaika 7.00- 15.15) 040 504 0608

  • Vaktmästare Risto Dufva 040 587 7547

Personalens e-post