Förbigå menyn

Variskan yhtenäiskoulu

Variskan yhtenäiskoulu är en finskspråkig skola med undervisning för årskurserna 1-9.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post