Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak1047: Lemmenpolku 3

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yleiskaavan mukaisen asumisen osoittaminen alueelle, vahvistaa monipuolisia toimintoja alueella sekä mahdollistaa korkeaa rakentamista. Asemakaavassa tullaan huomioimaan kaupunkikuvalliset vaikutukset alueellisesti sekä laajemmin.

LIITTEET

 

kaavakartta

havainnekuva

selostus

 

 

 

Lisätiedot