Förbigå menyn
Kvinna och hund

Stadsplanering

 

Besöksadress

Tillgänglighet

Vid tekniska verket finns handikapp bilplats vid Kyrkoesplanadens hälsostation och på parkeringsplatsen. Busshållplats finns intill Vasaesplanaden. Tillgänglig ingång från Kirkoesplanadens hälsostations huvudingång eller D-ingången. Tillgänglig WC finns på 4. våningen, dit man slipper med både trappor och hiss. Personalen ger vid behov hjälp.