Olet täällä

Tietoa kaupungista

ak1078: Kirkkopuistikko 4

orto.png
Asemakaavalla tarkistetaan 20.3.2000 lainvoiman saanutta asemakaavaa numero 859. Suunnittelualueella sijaitsevat Vaasan Sähkön entinen konttorirakennus, Hallsténin talo ja osa palokadusta.

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt kiinteistön omistaja.

Asemakaavan muutoksella lisätään rakennusoikeutta asuin- ja liikerakentamiseen osoitetulla, yksityisessä omistuksessa olevalla tontilla, sekä muutetaan Hallsténin talon käyttötarkoitus. Perusteluna asemakaavamuutokselle on yleinen asuntotarpeen kasvu alueella ja tontin tehostaminen. Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Suunnittelualue rajautuu palokatuun ja Kirkkopuistikkoon, jotka ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä (RKY). Tontilla on useita kaavalla suojeltuja rakennuksia. Lisäksi naapuritontilla (Kirkkopuistikko 2) sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri, joka on suojeltu rakennussuojelulailla. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi suunnittelualueen kaupunkikuvalliset tavoitteet ovat korkeat. Asemakaavan muutoksella on tavoiteltava keskeiselle, näkyvälle ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle paikalle sopivaa arkkitehtuuria.

LIITTEET

 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma

kaavakartta

kaavaselostus

havainnekuvat

tonttijako

selostus

 

VAIHEET

 

vireille 2.2.2017

luonnos 15.6.-7.7.2017

ehdotus 14.12-26.1.2018

hyväksytty 11.6.2018

lainvoima 14.8.2018

SELVITYKSET

 

Kirkkopuistikko 4 rakennushistoriallinen selvitys

Hallsténin talo rakennushistoriallinen selvitys

Lisätiedot