Ohita valikko

2019 valtuustoaloitteet

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Lokakuun 7.10.
viisi (5) valtuustoaloitetta

Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajaksi.
Kokoomuksen valtuustoryhmä: valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen

Vaasa Unicefin lapsiystävällinen kunta-malliin.
RKP:n valtuustoryhmä: valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Vaasan seudun ammattikoulujen yhdistäminen.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Julkisten ja avointen wc-tilojen rakentaminen Vaasaan.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Vaasan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock

Toukokuun 6.5.
kolme (3) valtuustoaloitetta

Kouluvalmentaja Vaasan kaupungin peruskouluihin
valtuutettu Eva-Maria Strömsholm (RKP): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustoimikunnan perustaminen.
valtuutettu Anne Salovaara-Kero (RKP): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

Maaliskuun 18.3.
kahdeksan (8) valtuustoaloitetta

Innovatiivisuutta vanhuspalveluiden henkilöstörakenteeseen
valtuutettu Anne Rintamäki (KESK): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Kasvisruokailun, kasvisten vkäytön ja vegaaniruokavalion edistäminen Vaasan kaupungin
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Keskustan nopeusrajoituksen alentaminen 30 km h
valtuutettu Laura Ala-Kokko (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Pysäköintijärjestelyt kaupunkikeskusten vireyttämiseksi
valtuutettu Harri Moisio (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Vaasan keskustan kivijalkakauppojen toimintaedellytysten parantaminen
valtuutettu Sture Erickson (RKP): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock

Tasa-arvoiset tulkkipalvelut Vaasaan
valtuutettu Päivi Karppi (PS): valmistelija hallintojohtaja Anna-Maija Iitola.

Vaasan kaupungin omien kuntalaisten suosiminen kaupungin palveluissa
valtuutettu Lauri Karppi (PS): valmistelija talousjohtaja Jari Karjalainen

Helmikuu 11.2.
neljä (4) valtuustoaloitetta

Nuorten urheilijalupausten kesätyöllistäminen
valtuutettu Harri Moisio (VAS): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Ennaltaehkäisevän palvelutarpeen arviointi kaikille 75 täyttäneille vaasalaisille
valtuutettu Päivi Moisio (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Fysioterapiaa äideille neuvolapalveluiden yhteydessä
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Kuula-opiston liikennejärjestelyjen parantaminen
valtuutettu Anne Rintamäki (KESK): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
 1. kaupungin toimintaa ja
 2. hallintoa koskevista asioista.
 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
 • Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
 • Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
 • Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
 • valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
 • Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
 • Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
 • Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
postiosoite: PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi

Lisätietoa

Tietoa valtuustoaloitteista

 • Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
 1. kaupungin toimintaa ja
 2. hallintoa koskevista asioista.
 • Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
 • Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
 • Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
 • Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
 • valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
 • Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
 • Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
 • Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
postiosoite: PL 3, 65101 VAASA
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A, postiosoite: PL 3, 65101 VAASA, p. 06 325 1066, sähköposti kirjaamo@vaasa.fi