Ohita valikko

2019 valtuustoaloitteet

Valtuuston puheenjohtajalle jätetyt aloitteet.

Esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtajalle jätettiin seuraavat aloitteet, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Joulukuu 9.12.

  • kaksi valtuustoaloitetta

Erityistä- ja tehostettua tukea tarvitsevien lasten palveluiden turvaaminen Vaasan varhaiskasvatuksessa.
valtuutettu Päivi Moisio (VAS): valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Vaasan kaupungin luopuminen Vaasa Parks Oy Abn ja VP Facilities Oy Abn omistuksesta
valtuutettu Kai Luoma (KOK): valmistelija muutos- ja omistajaohjauksen johtaja Jan Finne.

Marraskuu 18.11.

  • yksi valtuustoaloite

Käynnistetään välittömästi sosiaali- ja terveystoimen toimialan rakenteellinen selvitys.
Kokoomuksen valtuustoryhmä: valmistelija vs. henkilöstöjohtaja Jyrki Sydänoja

Lokakuun 7.10.

  • viisi valtuustoaloitetta

Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajaksi.
Kokoomuksen valtuustoryhmä: valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen

Vaasa Unicefin lapsiystävällinen kunta-malliin.
RKP:n valtuustoryhmä: valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Vaasan seudun ammattikoulujen yhdistäminen.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija kehittämispäällikkö Sari Tarvonen.

Julkisten ja avointen wc-tilojen rakentaminen Vaasaan.
valtuutettu Tommi Mäki (KOK): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Vaasan kaupungin hiilineutraaliustavoitteen aikaistaminen.
valtuutettu Ivanka Capova (VIHR): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock

Toukokuun 6.5.

  • kolme valtuustoaloitetta

Kouluvalmentaja Vaasan kaupungin peruskouluihin
valtuutettu Eva-Maria Strömsholm (RKP): valmistelija erityisasiantuntija Sari Tarvonen

Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustoimikunnan perustaminen.
valtuutettu Anne Salovaara-Kero (RKP): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock.

Maaliskuun 18.3.

  • kahdeksan valtuustoaloitetta

Innovatiivisuutta vanhuspalveluiden henkilöstörakenteeseen
varavaltuutettu Tuija Kivioja (SDP): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Kasvisruokailun, kasvisten vkäytön ja vegaaniruokavalion edistäminen Vaasan kaupungin
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Keskustan nopeusrajoituksen alentaminen 30 km h
valtuutettu Laura Ala-Kokko (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Pysäköintijärjestelyt kaupunkikeskusten vireyttämiseksi
valtuutettu Harri Moisio (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Vaasan keskustan kivijalkakauppojen toimintaedellytysten parantaminen
valtuutettu Sture Erickson (RKP): valmistelija kehitysjohtaja Susanna Slotte-Kock

Tasa-arvoiset tulkkipalvelut Vaasaan
valtuutettu Päivi Karppi (PS): valmistelija hallintojohtaja Anna-Maija Iitola.

Vaasan kaupungin omien kuntalaisten suosiminen kaupungin palveluissa
valtuutettu Lauri Karppi (PS): valmistelija talousjohtaja Jari Karjalainen

Helmikuu 11.2.

  • neljä valtuustoaloitetta

Nuorten urheilijalupausten kesätyöllistäminen
valtuutettu Harri Moisio (VAS): valmistelija henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto

Ennaltaehkäisevän palvelutarpeen arviointi kaikille 75 täyttäneille vaasalaisille
valtuutettu Päivi Moisio (VAS): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Fysioterapiaa äideille neuvolapalveluiden yhteydessä
valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Kuula-opiston liikennejärjestelyjen parantaminen
valtuutettu Anne Rintamäki (KESK): valmistelija erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vaasanpuistikko 10A
postiosoite PL 3, 65101 Vaasa
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

 

 

Tietoa valtuustoaloitteista

Kaupunginvaltuuston kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita

kaupungin toimintaa ja
hallintoa koskevista asioista.

Aloite annetaan valtuuston puheenjohtajalle.
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita
valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Valtuustoaloite tuodaan valtuuston käsittelyyn viimeistään vuoden kuluttua siitä päivästä, kun aloite on valtuustolle jätetty.

Lisätietoa

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto
käyntiosoite Vaasanpuistikko 10A
postiosoite PL 3, 65101 Vaasa
p. 06 325 1066
sähköpostiosoite kirjaamo@vaasa.fi

 

 

Vaasan kaupungin asiakirjahallinto

käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, Vaasa , postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa, p. 06 325 1066, sähköposti kirjaamo@vaasa.fi