Förbigå menyn

Fullmäktigemotioner 2019

Motioner som tillställs för beredning.

Efter att de på föredragningslistan upptagna ärendena blivit behandlade inlämnades till ordföranden följande motioner som tillställs stadsstyrelsen för beredning:

December 9.12

  • ftvå (2) fullmäktigemotioner

Tryggande av servicen vid Vasas småbarnspedagogik för barn som behöver särskilt och effektiverat stöd.
ledamot Päivi Moisio (VF): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen.

 Vasa stads avstående från ägandet av Vaasa Parks Oy Ab och VP Facilities Oy Ab.
ledamot Kai Luoma (Saml.): beredare förändrings- och ägarstyrningsdirektör Jan Finne.

November 18.11

  • en (1) fullmäktigemotion

En strukturell utredning av social- och hälsosektorn inleds omedelbart.
Samlingspartiets fullmäktigegrupp: beredare tf. personaldirektör Jyrki Sydänoja

Oktober 7.10

  • fem (5) fullmäktigemotioner

Teater och drama för att rädda den allt sämre läsförmågan.
Fullmäktigegruppen för Samlingspartiet: beredare utvecklingschef Sari Tarvonen.

Vasa med i Unicefs modell för en barnvänlig kommun.
SFP:s fullmäktigegrupp: beredare utvecklingschef Sari Tarvonen

Sammanslagning av yrkesskolorna i Vasaregionen.
ledamot Tommi Mäki (Saml): beredare utvecklingschef Sari Tarvonen.

Byggande av offentliga och öppna wc-utrymmen i Vasa.
ledamot Tommi Mäki (Saml): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola.

Tidigareläggande av Vasa stads mål att bli klimatneutral
ledamot Ivanka Capova (Gröna): beredare utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock.

Maj 6.5

  • tre (3) fullmäktigemotioner

Införandet av skolcoach i Vasa stads grundskolor
ersättare Eva-Maria Strömsholm (SFP): beredare specialsakkunnig Sari Tarvonen

Grundandet av ett jämlikhets- likabehandlings- och delaktighetsutskot.
ledamot Anne Salovaara-Kero (SFP): beredare utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock

Mars 18.3

  • åtta (8) fullmäktigemotioner

Innovativitet i personalstrukturen inom äldreomsorgen
ersättare Tuija Kivioja (SDP) : beredare personaldirektör Leena Kaunisto

Främjande av vegetariska måltider, användning av grönsaker och vegankost inom Vasa stads matservice
ledamot Lotta Alhonnoro (Gröna): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Sänkning av hastighetsbegränsningen i centrum till 30 km/h.
ledamot Laura Ala-Kokko (Gröna): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Parkeringsarrangemang för upplivande av stadscentrumen
ledamot Harri Moisio (VF): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för stenfotsaffärer i Vasa centrum
ledamot Sture Erickson (SFP): beredare utvecklingsdirektör Susanna Slotte-Kock.

Jämlik tolkservice i Vasa
ledamot Päivi Karppi (Sannf): beredare förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola.

Gynnande av Vasa stads egna invånare inom stadens service
ledamot Lauri Karppi (Sannf): beredare ekonomidirektör Jari Karjalainen

Februari 11.2

  • fyra (4) fullmäktigemotioner

Sommarjobb för unga lovande idrottare
ledamot Harri Moisio (VF): beredare personaldirektör Leena Kaunisto.

Bedömning av servicebehovet i förebyggande syfte för alla Vasabor som fyllt 75 år
ledamot Päivi Moisio (VF): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Fysioterapi för mammor i samband med rådgivningsservice
ledamot Lotta Alhonnoro (Gröna): beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Förbättrande av trafikarrangemangen vid Kuula-institutet
ledamot Anne Rintamäki (C):beredare specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.

De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadresser Vasaesplanaden 10
posadress Pb 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-post registraturen@vasa.fi

Läs mera om fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredragningslistan har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka motioner som gäller stadens verksamhet och förvaltning.

De skall lämnas skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige tar inte genast upp en motion till behandling utan hänskjuter den till stadsstyrelsen för beredning.
Fullmäktige kan dock besluta om att ha en separat remissdebatt om beredningen.
Före utgången av mars månad varje år skall stadsstyrelsen framlägga för fullmäktige en förteckning över de motioner som väckts av fullmäktigeledamöterna och som tillställts stadsstyrelsen, men som fullmäktige inte har behandlat slutgiltigt före utgången av föregående år.
Samtidigt skall stadsstyrelsen meddela vad som gjorts med anledning av motionerna.
Fullmäktige kan konstatera vilka av motionerna som är slutbehandlade.
Fullmäktigemotion föreläggs fullmäktige för behandling senast ett år från den dag då motionen har inlämnats till fullmäktige.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning
besöksadresser Vasaesplanaden 10
posadress Pb 3, 65101 Vasa
tel. 06 325 1066
e-post registraturen@vasa.fi

Vasa stads dokumentförvaltning

besöksadress Vasaesplanaden 10, posadress Pb 3, 65101 Vasa, tel. 06 325 1066, e-post registraturen@vasa.fi