Ohita valikko

Savilahden yhtenäiskoulu

Savilahden yhtenäiskoulu on Vähänkyrön maaseutumaisessa kaupunginosassa sijaitseva suomenkielinen koulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-9. Koulurakennus on vuosina 2011-2016 saneerattu (osin peruskorjattu ja osin uudisrakennettu).

Koulussa on yleisopetusluokkien lisäksi tuettuja erityisluokkia (yhdysluokat vuosiluokilla 3-6 ja 7-9 sekä Puron asumiskodin opetusryhmä). Koulurakennuksessa toimii myös kaksi varhaiskasvatuksen alaista ryhmää.

Savilahden yhtenäiskoulun oppilaat koostuvat vuosiluokilla 1-6 Vähänkyrön kirkonkylän ja sen lähikylien lapsista. Vuosiluokilla 7-9 oppilaat koostuvat Savilahden, Tervajoen ja Merikaarron alakoulujen oppilaista.

Savilahden yhtenäiskoulu pyrkii laadukkaan perusopetuksen lisäksi toiminnallisiin opetusmenetelmiin sekä panostaa yhteisopettajuuteen. Pyrimme myös oppilaitten sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Ohjaamme ja kannustamme oppilaita hyvään käytökseen.

Otoksia koulun arjesta voi nähdä Instagramin kautta.

Koulussamme on tarjolla erilaisia kerhoja koulupäivän päätteeksi. Koulujen kerhotoiminta on peruskoulun 1-9 vuosiluokkien oppilaille tarkoitettua maksutonta ja vapaaehtoista harrastustoimintaa. Koulut tiedottavat omista kerhoistaan lukukausien alussa. Lisätietoja tarjolla olevista kerhoista voi kysyä oman luokan opettajalta, luokanvalvojalta tai rehtorilta.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

  • Savilahden yhtenäiskoulu Savilahdentie 1-5, 66500 Vähäkyrö

    Avaa kartta
  • Koulun henkilökunnan sähköposti etunimi.sukunimi@edu.vaasa.fi
  • Oppilashuollon henkilökunta eli terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit ovat siirtyneet hyvinvointikuntayhtymän alaisuuteen. Heidän sähköpostinsa ovat muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi