Förbigå menyn

Savilahden yhtenäiskoulu

Savilahden yhtenäiskoulu är en finskspråkig skola som ligger i den landsbygdsaktiga stadsdelen Lillkyro och omfattar årskurserna 1–9. Skolbyggnaden har sanerats under åren 2011–2016 (dels har en grundlig renovering gjorts, dels har det byggts nytt).

I skolan finns förutom klasserna inom allmän undervisning också stödda specialklasser (sammansatta klasser i årskurserna 3–6 och 7–9 samt en undervisningsgrupp på boendehemmet Puro). I skolbyggnaden verkar också två grupper som är underställda småbarnspedagogiken.

Eleverna i årskurserna 1–6 i Savilahden yhtenäiskoulu är barn från Lillkyro kyrkby och byarna i närheten.  Årskurserna 7–9 har elever som har avlagt årskurserna 1–6 i Savilahti, Tervajoki och Merikart.

Savilahden yhtenäiskoulu strävar förutom efter högklassig grundläggande undervisning också efter funktionella undervisningsmetoder samt satsar på gemensam undervisning. Vi strävar också efter att förstärka elevernas sociala färdigheter. Vi leder och uppmuntrar eleverna att uppföra sig gott.

Utdrag ur skolans vardag kan ses på Instagram.

I skolan ordnas också olika slags klubbverksamhet efter skoldagen. Skolans klubbverksamhet är avgiftsfri och frivillig hobbyverksamhet som är avsedd för elever i årskurserna 1–9 inom den grundläggande utbildningen. Skolorna informerar om sina egna klubbar i början av läsåren. Mer information om vilka klubbar som ordnas kan fås av den egna klassläraren, klassföreståndaren eller rektorn.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post

  • Savilahden yhtenäiskoulu Savilahdentie 1-5, 66500 Lillkyro

    Öppna kartan
  • E-post till skolans personal har formen förnamn.efternamn@edu.vaasa.fi
  • Elevvårdspersonalen, det vill säga hälsovårdare, kuratorer och psykologer har överförts till välfärdssamkommunen. Deras e-post har formen förnamn.efternamn@ovph.fi