Förbigå menyn
Lapset lukee

Specialiseringsundervisning

Specialiseringsundervisning betyder att man i undervisningen betonar vissa ämnen, såsom t.ex. musik eller språk.

I Vasa ordnas specialiseringundervisning i:

Musikklassverksamhet

Vasa stads musikklassverksamhet ordnas vid Onkilahden yhtenäiskoulu (åk 1-9). Undervisningen följer skolans allmänna läroplan, med undantag av musikundervisningen, vars mål och innehåll är betydligt mer omfattande än i den allmänna undervisningen

 

 

Språkbadsundervisning på svenska

Språkbadsundervisning på svenska börjar i daghemmet som 5-åring och fortsätter under hela grundskolan. Läs mer om svenskt språkbad i småbarnspedagogiken. 

Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att få starka kunskaper i svenska språket. Språkbadsundervisning ges vid Keskuskoulu, Länsimetsän koulu (åk 1–6) och Merenkurkun koulu (åk 7–9).  

 

Tvåspråkig undervisning (engelska-finska)

De elever som söker till linjen för undervisning på främmande språk ska ha baskunskaper i engelska som de fått antingen i daghem eller vid boende utomlands. För att komma in på linjen förutsätts också att eleven behärskar grunderna i finska. Elevens språkkunskaper testas.

koordinaattori Emmi Herler-Westeråker, tfn. 0400 416 196, emmi.herler-westerak@edu.vaasa.fi

 

Undervisning på engelska

koordinaattori Emmi Herler-Westeråker, tfn. 0400 416 196, emmi.herler-westerak@edu.vaasa.fi

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Musikklassundervisning:

  • apulaisrehtori Markku Nirkkonen tfn. 040-5423240, markku.nirkkonen(at)edu.vaasa.fi

Språkbad på svenska:

Tvåspråkig undervisning (engelska-finska) och undervisning på engelska: