Ohita valikko

Kappelinmäen päiväkoti

Kappelinmäen päiväkodissa lapsi saa olla osallisena turvallisessa, välittävässä ja monikulttuurisessa oppimisympäristössä, jossa jokainen lapsi ja aikuinen on arvokas.

Päiväkotimme on suomenkielinen.

Päiväkodissamme on tavoitteena turvallisten kiintymyssuhteiden luominen heti hoidon aloituksesta lähtien. Kohtaamme jokaisen lapsen yksilöllisesti, tuemme ja edistämme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista pienryhmissä toimien.

Toiminnassa hyödynnämme ympäröivää luontoa, jonka avulla tarjoamme lapsille monipuolisia elämyksiä, rikastutamme lapsen mielikuvitusta ja luovuutta sekä tuemme motorista kehitystä.

Lapsella on mahdollisuus osallistua leikkiin ja liikuntaan päivittäin.  Samoin musiikki, kädentyöt ja  satujen maailma rikastuttavat päivittäistä toimintaa.

Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa ovat tärkeitä vuorovaikutustilanteita.

Vanhempainkahviloissa, joihin vanhemmat osallistuvat ryhmässä olevan lapsen kanssa yhdessä, on myös mahdollisuus toisten vanhempien kohtaamiseen ja vertaistukeen.

Lapsiryhmät

Lapsiryhmät:

  • Mussukat, alle 3 v.
  • Päivänsäteet, 3-5 v.
  • Menninkäiset, 3-5 v.

Alueen muut varhaiskasvatusyksiköt

Höstvesi, Kappelinmäki, Ristinummi ja Vanha Vaasa

Alkulan päiväkoti

Esikon päiväkoti

Ristinummen päiväkoti

Haga daghem

Perhepäivähoito

Yksityiset palvelusetelipäiväkodit:

Tuulenpesän päiväkoti

Yhteystiedot

Päiväkodin yhteystiedot

Henkilökunnan tavoitat myös sähköpostilla

Osoite

Olemme avoinna

  • 6.30-17.00