Förbigå menyn
lapsia päiväkodissa

Småbarnspedagogik på ett annat språk

Språkbadet i svenska inleds vid fem års ålder och fortgår under hela den grundläggande utbildningen. Syftet är att erbjuda barn med finska som modersmål en möjlighet att få starka kunskaper i svenska.

Småbarnspedagogiken på engelska har som syfte att introducera barnet i engelskans grunder och ge beredskap för att övergå till engelskspråkig undervisning inom den grundläggande utbildningen.

För ett barn kan man som första val ansöka om en plats antingen inom språkbadsundervisningen i svenska eller inom småbarnspedagogiken på ett främmande språk.

Verksamheten Språkvänner

Inom Vasa stads småbarnspedagogik används också verksamheten Språkvänner, vilken är en interaktiv metod för språkinlärning.

Språkvänsverksamheten är en del av rutinen varje vecka inom alla enheter för småbarnspedagogik. I grupperna kan man till exempel läsa sagor på svenska, sjunga sånger på engelska eller tacka för maten på franska.

Med verksamheten eftersträvas ett positivt förhållningssätt till olika språk.